Automation Test

Sort by: Newest posts

Kiểm thử tự động với Watir

363 0 0
2

Mobile Automation with Appium, TestNG and Allure Report

275 4 0
4

Selenium WebDriver : Hướng dẫn chụp ảnh màn hình và tạo sự kiện hover chuột trên thanh menu

303 1 0
2

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

444 3 0
2

Dự án nào thì nên áp dụng Automation Test

425 1 0
1

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.1K 20 1
32

Reading excel file, excuting test and exporting results to excel from selenium

920 1 0
0

Trải nghiệm đầu tiên với Selenium Webdriver

942 1 2
3

Several Lessons Learned with Selenium

67 0 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 4)

683 1 0
0

Cách xác định đối tượng UI bằng Selenium Webdriver

792 0 0
0

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 2)

1.0K 1 0
3

Những cài đặt đầu tiên cần thiết để bắt đầu với Selenium Web Driver

2.0K 1 0
4

Automation Test cho iOS. Part 1

316 0 0
0

Giới thiệu về Selenium Web Driver

2.6K 0 1
1

[Selenium IDE 02] – Một số commands thông dụng

478 0 2
0

[Selenium IDE 01] - Giới thiệu/ cài đặt Selenium IDE

483 0 0
0

Làm thế nào để lựa chọn chính xác được những TCs cho Kiểm thử tự động (để đạt được một Positive Automation ROI )

158 2 0
0

Tại sao, thế nào và khi nào thì nên sử dụng kiểm thử ứng dụng tự động?

43 0 0
0

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 1)

2.5K 2 3
0