Automation Test

Automation Test

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử tự động với Watir

3.6K 0 0
3
Avatar

Mobile Automation with Appium, TestNG and Allure Report

1.5K 4 0
4
Avatar

Selenium WebDriver : Hướng dẫn chụp ảnh màn hình và tạo sự kiện hover chuột trên thanh menu

1.6K 1 0
2
Avatar

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

889 4 0
3
Avatar

Dự án nào thì nên áp dụng Automation Test

1.4K 1 0
1
Avatar

Read and Write data from Excel using Selenium

3.5K 1 0
0
Avatar

Trải nghiệm đầu tiên với Selenium Webdriver

2.6K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Several Lessons Learned with Selenium

184 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 4)

1.8K 1 0
0
Avatar

Cách xác định đối tượng UI bằng Selenium Webdriver

1.7K 3 0
0
Avatar

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 2)

2.2K 1 0
3
Avatar

Những cài đặt đầu tiên cần thiết để bắt đầu với Selenium Web Driver

6.1K 1 0
4
Avatar

Automation Test cho iOS. Part 1

1.2K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về Selenium Web Driver

12.6K 1 1
  • Avatar
-1
Avatar

[Selenium IDE 02] – Một số commands thông dụng

1.3K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

[Selenium IDE 01] - Giới thiệu/ cài đặt Selenium IDE

3.0K 1 0
1
Avatar

Làm thế nào để lựa chọn chính xác được những TCs cho Kiểm thử tự động (để đạt được một Positive Automation ROI )

687 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Tại sao, thế nào và khi nào thì nên sử dụng kiểm thử ứng dụng tự động?

209 0 0
0
Avatar

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 1)

7.8K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Playback test case trên trình duyệt Chrome

530 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.