Automation Test

Automation Test

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để lựa chọn chính xác được những TCs cho Kiểm thử tự động (để đạt được một Positive Automation ROI )

465 2 0
0
Avatar

Tại sao, thế nào và khi nào thì nên sử dụng kiểm thử ứng dụng tự động?

96 0 0
0
Avatar

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 1)

5.9K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Playback test case trên trình duyệt Chrome

425 0 0
0
Avatar

Cucumber & Espressco - Behavior Driven Development (BDD) for Android - Phần 2

235 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 2)

2.2K 1 0
0
Avatar

Cách thêm lệnh tự định nghĩa bởi người dùng trong Selenium IDE

638 1 4
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Introduction Selenium

851 0 0
2
Avatar

Overview Jmeter

575 1 0
1
Avatar

Hướng dẫn tạo test case cơ bản sử dụng SELENIUM IDE

3.7K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Selenium IDE - Phần 01

775 0 0
1
Avatar

Xamarin.Forms automation test với Xamarin.UITest và Test cloud

642 0 0
2
Avatar

<Selenium 2 Testing Tools> Chương 5: Tìm kiếm phần tử

622 0 0
1
Avatar

Kiểm thử tự động và các công cụ được sử dụng trong kiểm thử tự động

12.5K 1 0
3
Avatar

Automation testing - Những điều cần biết

559 1 0
0
Avatar

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

549 1 0
0
Avatar

sử dụng postman để test tự động cho nhiều api

4.4K 7 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Assertion trong Selenium TestNG.

5.0K 2 0
1
Avatar

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

4.0K 2 0
3
Avatar

Khi nào cần thực hiện Automation testing

2.9K 3 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.