Android

Cách thêm hiệu ứng cho hình ảnh.

243 2 0
0

Xóa nền ảnh với Grabcut

582 1 3
0

Developing Android services - Phần 1

1.6K 2 0
4

Thư viện network AsynHttpClient trên Android

968 2 0
0

Android Overdraw

255 2 0
2

Media and Notification in Android. - Notification

892 1 0
0

Puzzle game android with openCV

124 1 0
0

Cùng tạo ứng dụng android HelloWorld

122 0 0
0

Làm gì khi Android studio build chậm?

4.6K 7 0
6

Custom Attributes in Android

1.1K 4 0
0

Location-Based Services trong Android (phần 2)

1.7K 1 0
0

Đa ngôn ngữ cho application

1.1K 1 1
1

Android App Performance - Part2: Analyze and Optimizing Memory

1.2K 5 0
2

Parsing HTML In Android With Jsoup

1.9K 2 0
0

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.0K 46 6
30

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.1K 18 0
5

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

2.7K 16 0
4

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.1K 2 0
0

List & Card on Android 5.0 Lollipop

290 0 1
0