+8

Những công nghệ Android đáng học trong 2018

Kotlin

Hầu hết chúng ta đã bắt đầu học và sử dụng Kotlin. Nó loại bỏ những nghi thức rườm rà khi viết ứng dụng Android bằng Java. Hơn nữa tính năng "null safety" tích hợp trong Kotlin giúp cho bạn có thể có 99% khả năng là compuler sẽ cảnh báo bạn những chỗ có thể xảy ra NPE. Hơn nữa, khi chuyển sang Kotlin bạn không cần thiết phải xây dựng lại từ đầu mà hoàn toàn có thể dùng Kotlin song song với code Java có từ trước . Năm ngoái, Google đã công bố chính thức định nghĩa Kotlin như là một ngôn ngữ loại một (first class) cho Android. Tỷ lệ sử dụng nó đang tăng lên một các nhanh chóng. Bạn hãy đừng để bị bỏ lại phía sau và hãy cùng bắt đầu hoặc và sử dụng nó trong ứng dụng của bạn. Năm nay được kỳ bọng là năm mà Kotlin được phát triển rộng với nhiều developer hơn nữa.

Nào cùng khám phá những link sau:

Trang chính thức của Kotlin

Hướng dẫn đầy đủ để học Kotlin cho Android

Android Architecture Components

Android Architecture Components là một tập hợp các lthư viện giúp cho bạn thiết kế những ứng dụng chạy ổn định, dễ test và dễ bảo trì. Bắt đầu bằng các class để quản lý bòng đời các thành phần UI và xử lý dữ liệu ổn định. Số lượng tài liệu để học kiến trúc mới này được Google cung cấp khá nhiều và rõ ràng. Điều đó có thể cho thấy rằng team Android của Google đã muốn tạo ra một kiến trúc với mẫu thiết kế thống nhất để xây dựng ứng dụng Android với Live Data, View Model và LifeCycle để tăng cường thêm cho mẫu thiết kế MVVM và hỗ trợ lập trình reactive. Thư viện Room được giới thiệu để giảm sự nặng nhọc khi mà phải làm việc với database trong ứng dụng Android.

Flutter

Flutter là một SDK mới để giúp developer và designer phát triển mobile app cho cả Android và iOS. Nó giúp cho chúng ta dễ dàng và nhanh chóng xây dựng những ứng dụng di động tuyệt đẹp. Như là React Native, nó cũng cung cấp các view kiểu reactive. Nó có hiệu năng tốt hơn nhờ vào việc không dùng cầu nối JavaScript mà sử dụng một ngôn ngữ biên dịch là Dart. Dart được biên dịch trước thành native code cho nhiều nền tảng khác nhau. Việc biên dịch thành native code giúp cải thiện thời gian mở ứng dụng.

Kết luận

Năm 2017 đã bắt đầu với xu hướng sử dụng MVP, MVVM, RxJava, Dagger2, và kết thúc năm là xu hướng sử dụng KotlinAndroid Architecture Components. Có thể MVP và MVVM sẽ được thay thế bởi Android Architecture Components, nhưng bạn cũng đừng quên RxJava, Dagger2 vẫn sẽ là những thứ quan trọng không kém trong năm 2018 này. Vì thế hãy cùng luyện tập đến master các kĩ năng này nhé.

Tham khảo

https://medium.com/mindorks/top-android-tech-to-learn-in-2018-c5bed9be4316

https://android.jlelse.eu/my-top-5-android-tools-of-2017-2aa16da002aa


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.