Android

Android

Sort by: Newest posts

[Android] Xác minh SMS tự động với SMS Retriever​ API

1.0K 3 3
5

Cơ bản về Android App Bundle

374 5 1
8

Loading Sqlite Database from Assets Folder in Android

202 0 0
0

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

86 0 0
1

Tích hợp Room và Coroutines, goodbye rxJava

221 1 0
7

Cập nhật stable coroutines từ Kotlin 1.3

109 0 0
4

Noxplayer - Giả lập android trên PC

103 1 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

102 0 0
1

Thư viện ảnh Android sử dùng PlaceHolderView nâng cao

84 0 0
0

Android strings.xml - Những điều cần nhớ

110 0 0
2

Chia sẻ cấu hình Gradle giữa các modules trong Project

84 0 0
2

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

80 0 0
3

Variables, Constants, và Arrays trong Forth_Phần 3 ARRAYS

21 0 0
0

Facebook Login đơn giản trong ứng dụng Android

92 1 0
1

Sử dụng Recyclerview trong android phần 2

200 1 0
2

Vector image trong Android

59 0 0
3

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

91 1 1
2

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

81 0 0
1

Higher-Order Function và Lambda Expression trong Kotlin

74 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

69 1 0
1