+7

Drag & Drop, Swipe to dissmiss recyclerview

Ở các bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Android Architeture Component, và Annotation. Trong bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần rất thân thuộc hơn với các bạn "Drag & Drop, swipe to dissmiss RecyclerView"

Chắc hẳn các bạn đã nhìn thấy hoặc sử dụng rất nhiều thư viện cho phép các bạn có thể Kéo thả hay vuốt để dissmiss item của ReyclerView. Một ví dụ rất đơn giản là như sau.

https://gyazo.com/9c909b0743b21186106d27ebf5d2a786

Có bao giờ các bạn tự hỏi làm sao để chúng có thể kéo thả mượn mà, đẹp mắt như vậy không? Thực ra nó không hề khó như các bạn nghĩ đâu. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé

RecyclerView đã cung cấp một cơ chế cho phép chúng ta có thể Drag & Drop, swipe to dissmiss item, Đây là một điểm mạnh cực kì lớn của RecyclerView mà ListView hay GridView không có được. Nếu bạn vẫn đang sử dụng ListView hay GridView hãy cân nhắc để sử dụng sang RecyclerView nhé!.

Để có thể sử dụng những tính năng vô cùng tuyệt vời ở trên, tất cả những thứ các bạn cần tìm hiểu là ItemTouchHelper - một lớp tiện ích được thêm vào trong gói android.support.v7.widget. cho phép swipe to dissmiss, drag & drop của recyclerview. Nó hoạt động với một RecyclerView và một callback ItemTouchHelper.Callback

Ok, băt đầu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu thứ quan trọng trong ItemTouchHelper là ItemTouchHelper.Callback

I. Tìm hiểu ItemTouchHelper.Callback

Về cơ bản thì ItemTouchHelper.Callback là một abstract class, cung cấp 3 abstract menthod chính là

1. getMovementFlags

getMovementFlags(RecyclerView recyclerView, ViewHolder viewHolder);

Trả về giá trị là một số nguyên, định nghĩa cờ cho phép di chuyển item ở mỗi state. Default là ACTION_STATE_IDLE = 0 - Không cho phép drag & drop.

Bạn có thể trả về flag thông qua 2 menthod chính mà ItemTouchHelper cung cấp là makeMovementFlags(int, int)makeFlag(int, int)

Ở ví dụ của mình mình đã sử dụng menthod makeMovementFlags

 @Override
  public int getMovementFlags(RecyclerView recyclerView, RecyclerView.ViewHolder viewHolder) {
    int dragFlag = ItemTouchHelper.UP | ItemTouchHelper.DOWN;
    int swipeFlag = ItemTouchHelper.LEFT;
    return makeMovementFlags(dragFlag, swipeFlag);
  }

Ở đây mình cho phép người dùng có thể Drag Lên và xuống, và cho phép người dùng vuốt sang trái để dissmiss. Nếu muốn cho phép người dùng vuốt sang phải để dissmiss thì mình khai báo ItemTouchHelper.RIGHT còn muốn cả trái và phải thì sử dụng ItemTouchHelper.LEFT | ItemTouchHelper.RIGHT

2. onMove

onMove(RecyclerView recyclerView, RecyclerView.ViewHolder viewHolder, RecyclerView.ViewHolder target)

Menthod này được gọi khi người dùng kéo 1 item từ vị trí này đến vị trí khác.

 • viewHolder là viewHolder của Item hiện tại đang được kéo
 • target là viewHolder của item đang được kéo tới. Bạn có thể dễ dàng xác định vị trí của 2 item này bằng cách sử dụng menthod getAdapterPosition của ViewHolder.

3. onSwiped

onSwiped(RecyclerView.ViewHolder viewHolder, int direction)

Trả về khi một item của recyclerview bị biến mất khi swipe.

 • viewHolder là ViewHolder của item vừa dissmiss
 • direction là hướng dissmiss của item, có 2 kiểu dissmiss là START - Phải qua trái và END - Trái qua phải.

II. Tạo interface lắng nghe sự kiện drag & drop, swipe : ItemTouchListenner

Để dễ dàng bắt được sự kiện swipe và drag & drop, chúng ta tạo ra 1 listenner để lắng nghe các event đó

public interface ItemTouchListenner {
  void onMove(int oldPosition, int newPosition);

  void swipe(int position, int direction);
}

III. Gắn sự kiện drag & drop trong ItemTouchHelper.Callback

Chúng ta sẽ custom class ItemTouchHelper.Callback để nhận sự kiện swipe và drag & drop

public class SimpleItemTouchHelperCallback extends ItemTouchHelper.Callback {
  private ItemTouchListenner mListenner;

  public SimpleItemTouchHelperCallback(ItemTouchListenner mListenner) {
    this.mListenner = mListenner;
  }

  @Override
  public boolean isLongPressDragEnabled() {
    return super.isLongPressDragEnabled();
  }

  @Override
  public boolean isItemViewSwipeEnabled() {
    return super.isItemViewSwipeEnabled();
  }

  @Override
  public int getMovementFlags(RecyclerView recyclerView, RecyclerView.ViewHolder viewHolder) {
    int dragFlag = ItemTouchHelper.UP | ItemTouchHelper.DOWN;
    int swipeFlag = ItemTouchHelper.LEFT | ItemTouchHelper.RIGHT;
    return makeMovementFlags(dragFlag, swipeFlag);
  }

  @Override
  public boolean onMove(RecyclerView recyclerView,
             RecyclerView.ViewHolder viewHolder,
             RecyclerView.ViewHolder target) {
    mListenner.onMove(viewHolder.getAdapterPosition(), target.getAdapterPosition());
    return false;
  }

  @Override
  public void onSwiped(RecyclerView.ViewHolder viewHolder, int direction) {
    mListenner.swipe(viewHolder.getAdapterPosition(), direction);
  }
}

Như vậy là mỗi khi người dùng kéo thả hoặc vuốt thì mListenner sẽ báo về cho chúng ta thông qua 2 menthod swipeonMove chúng ta chỉ cần update lai adapter khi có sự thay đổi về dữ liệu là được rất đơn giản phải không nào?

IV. Gắn ItemTouchHelper cho recyclerview

Để gắn ItemToucherHelper chúng ta sử dụng menthod attackToRecyclerView(RecyclerView view) của lớp ItemTouchHelper

ItemTouchHelper.Callback callback = new SimpleItemTouchHelperCallback(new ItemTouchListenner() {
      @Override
      public void onMove(int oldPosition, int newPosition) {
        mAdapter.onMove(oldPosition, newPosition);
      }

      @Override
      public void swipe(int position, int direction) {
        mAdapter.swipe(position, direction);
      }
    });
    ItemTouchHelper itemTouchHelper = new ItemTouchHelper(callback);
    itemTouchHelper.attachToRecyclerView(recyclerView);

Như vậy mỗi khi có sự kiện move và swipe ta sẽ gọi tới menthod update giao diện của adapter.

V. Update lại adapter của RecyclerView khi có sự kiện thay đổi

Trong lớp adapter ta định nghĩa thêm 2 menthod để xử lý sự kiện là onMove và swipe. Đổi chỗ vị trí các item khi drag & drop

 public void onMove(int fromPosition, int toPosition) {
    if (fromPosition < toPosition) {
      for (int i = fromPosition; i < toPosition; i++) {
        Collections.swap(mData, i, i + 1);
      }
    } else {
      for (int i = fromPosition; i > toPosition; i--) {
        Collections.swap(mData, i, i - 1);
      }
    }
    notifyItemMoved(fromPosition, toPosition);
  }

Xóa item khi swipe thành công.

   public void swipe(int position, int direction) {
    mData.remove(position);
    notifyItemRemoved(position);
  }

Trên đây là phần giới thiệu của mình về Swipe, Drag & Drop trong RecyclerView, rất mong sẽ giúp ích được trong project của các

Chúc các bạn học tốt ^^!

Các bạn có thể tham khảo demo của mình tại đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.