Android

Android

Sort by: Newest posts

Android App Performance - Part 1: Managing Memory

4.3K 7 1
6

RECYCLERVIEW AND CARDVIEW TRONG ANDROID

5.4K 2 0
1

EventBus trong Android

6.2K 5 4
4

Tự động tạo các chuẩn màn hình và Giải phóng bộ nhớ trong Android

824 1 0
0

API mới trên Android 5.0 Lollipop

211 0 0
0

React.js mà nhiều người đang nhắc đến, thích hợp cho những ứng dụng Web nào?

29.3K 47 2
35

multi threading trong Android

1.1K 2 0
0

SMS và Networking Trong Android

940 3 0
0

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 1

7.6K 2 0
1

QUẢN LÝ BỘ NHỚ KHI SỬ DỤNG BITMAP TRONG ANDROID

2.8K 2 0
2

CACHING BITMAPS TRONG ANDROID

1.9K 2 0
1

HIỂN THỊ BITMAP LỚN HIỆU QUẢ

1.2K 1 0
1

TÌM HIỂU NFC TRÊN ANDROID: PHẦN 2

557 3 0
1

Tutorial – NFC trên Android: Phần 1

1.6K 4 0
1

Ứng dụng AlarmClock với Android

3.6K 2 1
3

Cách tạo ảnh động, hay các hiệu ứng trong Android (Android Animations)

6.0K 6 0
4

Liên kết Android với server(localhost) - Continue

359 1 0
0

LIÊN KẾT ANDROID VỚI SERVER(LOCALHOST)

9.6K 4 0
3

Multi-Thread và Service trong android

6.3K 3 0
0

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG INTENT TRONG ANDROID

1.2K 1 0
-2