Objective-C

Swift vs Objective-C. Which iOS Language To Choose

119 2 0
2

Blocks và quản lý bộ nhớ (Stack vs. Heap)

355 0 0
0

Sử dụng quảng cáo iAd Network của Apple trong ứng dụng iOS

82 2 0
2

Tìm hiểu về công nghệ App Thinning

211 1 0
1

Xây dựng tiện ích mở rộng sticker cho ứng dụng iMessage

161 3 0
2

Sử dụng Touch ID để đăng nhập ứng dụng

211 2 0
4

Thay đổi App Icon cho ứng dụng iOS trong một nốt nhạc

333 2 5
2

Lưu trữ dữ liệu với iCloud

115 0 0
1

Hướng dẫn code C++ cho lập trình viên iOS (phần 2)

234 0 0
2

Setup Rich Push Notifications Service

266 2 0
2

Hướng dẫn code C++ cho lập trình viên iOS (phần 1)

231 0 0
0

ARC và MRC

210 0 2
2

Sử dụng AsyncDisplayKit để phát triển ứng dụng iOS

288 0 0
4

IGListKit - Tạo UICollectionView nhanh và linh hoạt hơn

340 2 1
1

Quản lý các môi trường khác nhau trong dự án

577 3 0
4

[iOS] - iOS Dev cần biết những gì để thực hiện công việc hàng ngày?

1.2K 3 0
6

Cách tối ưu để định nghĩa 1 string constant trong Objective-C

150 1 0
1

Programming languages' milestones: An overview from 1960 - present (the last part)

94 0 0
0

Giới thiệu Framework Healthkit trong iOS

90 0 0
0

Tìm hiểu về CocoaPods và Carthage

832 1 1
1