Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Cách tìm kiếm với Google

3.0K 13 0
18
Avatar

Lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS)

1.8K 4 0
5
Avatar

Sử dụng Burp Intruder sao cho hiệu quả [Phần 2]

911 2 0
5
Avatar

Sử dụng Burp Suite Intruder sao cho hiệu quả [Phần 1]

2.8K 3 0
6
Avatar

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

12.7K 10 7
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

OS Command Injection là gì, Command Injection có nguy hiểm không?, cần cực kỳ thận trọng đối với các lệnh OS gọi từ Website của bạn

3.7K 0 0
5
Avatar

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

1.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

431 0 0
7
Avatar

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

424 2 0
6
Avatar

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

2.9K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Sử dụng PHP query string parser để qua mặt IDS, IPS và WAF

806 6 6
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

1.6K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Phần 9: SQL Injection

2.0K 1 0
5
Avatar

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

372 1 0
8
Avatar

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

550 2 0
14
Avatar

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

298 6 1
 • Avatar
8
Avatar

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

9.3K 60 1
 • Avatar
40
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.