computer

computer

Sort by: Newest posts
Avatar

Máy tính lưu trữ dữ liệu như thế nào ?

535 1 0
6
Avatar

Lịch sử hình thành nên máy vi tính ngày nay là gì và các thành tựu liên quan tới máy vi tính?

3.9K 0 0
1
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

3.1K 1 0
4
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

841 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.