computer

computer

Sort by: Newest posts
Avatar

Thủa sơ sinh tới giờ

375 0 0
5
Avatar

Máy tính lưu trữ dữ liệu như thế nào ?

1.8K 1 0
6
Avatar

Lịch sử hình thành nên máy vi tính ngày nay là gì và các thành tựu liên quan tới máy vi tính?

5.7K 0 0
1
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

3.9K 1 0
5
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

904 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.