Happ New Year 2021

Sự khác nhau giữa Severity and Priority là gì ?

5.1K 2 0
1

Không chỉ dừng lại ở hiểu biết kỹ thuật - 10 kỹ năng quản lý cần có của IT Manager

222 1 0
2

Mối quan hệ giữa Developer và Tester

2.2K 7 1
3

Codeception Phần 2: Hướng dẫn cài đặt tool

432 1 0
3

Làm thế nào để tái hiện được 1 lỗi khó tái hiện và làm cho nỗ lực kiểm thử của bạn là hiệu quả

1.3K 1 0
1

Kiến trúc JVM (Java Virtual Machine)

4.0K 1 0
-1

Mobile Game Testing

799 0 0
3

Dịch Và Tìm Hiểu Chương 5- ISTQB( Kiem tra quan ly)(Phần 1)

1.6K 4 0
2

Symfony form

230 2 0
0

Android Fragment

780 2 0
1

Google ARC Welder - Easy way to test Android appplication

212 0 0
0

Git Tutorial P.2

1.8K 13 2
7

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

704 0 0
1

bắt đầu với ruby on rails

1.9K 2 2
0

Google Index – Các bước để tăng tốc độ index website của Google.

647 1 0
0

Giới thiệu một số thư viện trong PHP

1.8K 4 0
1

Một vài cách để viết scope đa dạng hơn

266 7 0
8

Android Architecture

1.2K 5 0
0

Multithreading: Các cách khởi tạo và sử dụng Java Thread

9.7K 6 2
5

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRÁNH VỚI MỘT TESTER (PHẦN II)

472 1 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.