0

Kiểm thử trên thiết bị thực và thiết bị ảo(Emulator)

Trong quá trình thử nghiệm phần mềm, đặc biệt là trên các thiết bị di động, tùy từng giai đoạn mà cần có sự thử nghiệm trên thiết bị giả lập(emulator) hay thiết bị thực tế. Mỗi một phương pháp kiểm thử đem lại những giá trị lợi ích khác nhau như sự tiện lợi, đa dạng, tính thực tế bám sat... bên cạnh đó cũng có những mặt hạn chế của riêng nó. Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp thử nghiệm trên thiết bị thực tế và thiết bị ảo, ưu nhược điểm của chúng.

1. Real Testing Device( Thiết bị thực tế):

Kiểm tra trên thiết bị thực cho phép bạn chạy các ứng dụng di động của mình và kiểm tra chức năng của nó. Thiết bị thực nghiệm đảm bảo rằng ứng dụng mà bạn cần kiểm tra sau khi được đưa ra thị trường sẽ hoạt động tốt và thông suốt trong điện thoại di động của khách hàng.

2. Emulators(Thiết bị giả lập):

  • Emulator là một chương trình phần mềm giả lập thành chiếc điện thoại di động của bạn để bắt chước các tính năng của một máy tính khác hoặc phần mềm điện thoại di động bạn muốn họ bắt chước bằng cách cài đặt chúng vào máy tính hoặc di động của bạn.
  • Có 2 phương pháp kiểm thử k trên thiết bị thật là Emulator( giả lập ) và Simulator( mô phỏng). Cả 2 phương pháp này đều là các thiết bị ảo. Một thiết bị ảo không phải là điện thoại thật nhưng phần mềm mang đến cho nhiều chức năng giống như các điện thoại thật (trừ vài chức năng như máy ảnh). Nhưng có một số khác biệt giữa một Emulator và Simulator mô tả như dưới đây:

3. Ưu điểm của kiểm thử trên thiết bị thật và thiết bị giả lập/ mô phỏng

4. Nhược điểm của kiểm thử trên thiết bị thật và thiết bị giả lập/mô phỏng

5. Kết luận

Thực nghiệm trên thiết bị thực và thiết bị giả lập/ mô phỏng đều mang lại những lợi ích ở mức độ nhất định khác nhau. Mỗi cách thức đều hỗ trợ trong quá trình phát triền và thực thi kiểm thử. Do vậy tùy vào mức độ sử dụng cần thiết mà các nhà phát triển và kiểm thử viên có thể lựa chọn cho mình phương pháp kiểm thử thích hợp nhất để hỗ trợ trong quá trình làm việc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.