Asked May 3rd, 2:10 a.m. 80 0 0
  • 80 0 0
0

Giới hạn dung lượng bộ nhớ cho yarn cache trên Ubuntu

Share
  • 80 0 0

Mọi người có ai biết cách để set limit cho cache của yarn trên Ubuntu không ạ? Mình cứ code một thời gian lại phải xóa bớt cache do máy mình còn khá ít bộ nhớ nhưng cái cache của yarn này có khi chiếm tới hơn 20GB

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.