+9

THÔNG NÃO AI #6 - 5 CÁCH CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trong video THỨ SÁU này mình sẽ nói về chủ đề

😳😳😳 5 CÁCH CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 😳😳😳

Đây là một số nguồn các bạn có thể tham khảo trong video

CẬP NHẬT PAPER

BLOG TIẾNG VIỆT

BLOG NƯỚC NGOÀI:

NEWSLETTER

KÊNH TWITTER:

KÊNH YOUTUBE:

Hi vọng rằng những chia sẻ trong video này sẽ giúp cho những ai đang tìm hiểu về lĩnh vực AI và định hướng trở thành một AI Engineer có thêm động lực để theo đuổi ngành này. Cảm ơn các bạn rất nhiều


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.