+5

AI TRENDING 8/2023 - CẬP NHẬT 5 PHÁT MINH AI KHỦNG KHIẾP NHẤT GẦN ĐÂY

Trong video này, mình sẽ cập nhật cho các bạn:

😳😳 5 PHÁT MINH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐÁNG KINH NGẠC GẦN ĐÂY 😳😳

  • Open LLM LLama-2
  • FraudGPT
  • Stable Diffusion XL
  • Google RT-2
  • Meta AudioCraft

Mình hy vọng rằng thông qua những cập nhật này, các bạn sẽ có thêm kiến thức mới và áp dụng Trí tuệ Nhân tạo vào công việc và cuộc sống một cách nhanh chóng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.