+12

Cung cấp các bằng chứng kiểm thử của bạn

Nhiều tester có một xu hướng ghi lại quá trình làm việc để giảm thiểu các thông tin mất mát không đáng có. Điều này có thể làm từ khi chuẩn bị cho giai đoạn test, thực thi test hay giai đoạn kết thúc với kết quả là " Passed". Thách thức đến khi vấn đề được tìm thấy sau đó, có thể sau khi đã kết thúc quá trình sản xuất phần mềm . Làm thế nào để chúng ta nhớ những gì chúng ta đã làm, và khi nào? Những tài liệu đã từng tham khảo ở đâu? Làm thế nào để chúng ta những người kiểm thử trả lời câu hỏi "Bạn đã Test như thế nào?"

Bạn đã test như thế nào?

Đó là một câu hỏi mà tất cả tester đều nhận được trong quá trình làm việc của mình. Đôi khi nó được hỏi :"Wow! Đó là tuyệt vời! ". Nhưng đôi khi, nó được hỏi trong một cách thức khác " Tại sao bạn không tìm thấy vấn đề này? "

Tất nhiên, sự khác biệt giữa một cảm giác được khen và cảm giác bị nghi ngờ xuống mang đến đầy áp lực. Tất cả các câu hỏi đều dẫn đến một cuộc thảo luận thông tin mà ở đó mỗi người học một cái gì đó, hoặc nó có thể đặt ra một cuộc đối đầu, đặc biệt là khi có sự thất vọng về một lỗi đã được bỏ qua.

Vì vậy, khi có vấn đề tìm thấy trong sản phẩm, những thông tin trong quá trình kiểm thử và những người tham gia khác và các bên liên quan trong dự án cần được lưu giữ lại.

Nhiều tester làm việc trên những kịch bản hoạt động theo niềm tin rằng nó "Passes", điều duy nhất mà thực sự cần phải được ghi nhận là nó đã passed. Nếu có vấn đề, Chúng ta không thể điều tra vì chúng ta không lưu giữ thông tin gì cho quá trình đó.

Tầm quan trọng của bằng chứng

Nhiều người tham gia vào kiểm thử phần mềm thường tập trung sự hiểu biết của họ về kiểm tra xung quanh vật thử nghiệm. Khái niệm về kế hoạch kiểm tra, trường hợp kiểm tra, và các kịch bản có xu hướng thống trị các cuộc thảo luận về kiểm thử. Những gì nhiều không hiểu là những hiện vật không kiểm tra. Họ là những người mẫu đại diện cho thế nào kiểm tra có thể được thực hiện.

Các thiết lập quan trọng nhất của các hiện vật là những hồ sơ lưu giữ thời gian thử nghiệm. kế hoạch kiểm tra và tài liệu chiến lược mô tả những gì chúng tôi tin rằng thử nghiệm như thế nào. Test case và những script được chuẩn bị trước để mô tả những quan điểm test ỏ các giai đoạn khác nhau.

Đó là những thông tin xung quanh kết quả của việc thử nghiệm-thực tế .

Xây dựng các bằng chứng của việc kiểm thử

Khi làm việc với các đội kiểm thử không nhất định phải có những lý do cho các hoạt động theo dõi và quan sát, các bạn hãy luôn luôn ghi chép quá trình kiểm thử để tạo ra đủ bằng chứng chứng minh rằng đã thử nghiệm phần mềm.

Xem xét việc này: Kiểm tra nghiêm ngặt đòi hỏi phải theo dõi những gì đã được thực hiện và những gì đã được quan sát. Phần này bao gồm việc ghi chép đầy đủ, do đó khi cần có thể tái hiện lại hiện tượng hay chỉ là việc xác nhận công việc đó là được hoàn thành ở những tính năng gì.

Tất cả chúng ta đang chịu áp lực phải thực hiện kiểm thử một cách nhanh chóng. Thách thức của việc ghi chú nghiêm ngặt và các hồ sơ đi kèm trong việc thực thi sẽ mất bao lâu để mà ghi chép được mà không ảnh hưởng đến thời gian kiểm thử.

Đây là cách tôi cố gắng để giải quyết đó.

  • Ghi chú về nơi và cách bạn điều hướng, những giá trị bạn nhập vào, lựa chọn những gì bạn chọn, thậm chí mất bao lâu giữa nhập dữ liệu ....
  • Chia sẻ face to face các ý tưởng kiểm thử thông qua một kịch bản

Ghi lại tất cả mọi thứ

Một cụm từ phổ biến trong số các chuyên gia y tế là "Nếu nó không được viết xuống, nó đã không xảy ra." Tương tự như vậy, nhân chứng làm chứng trong vụ án hình sự là ngày càng bị đánh giá quan trọng bởi vì người ta không nhớ những điều như chính xác như chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm .

Viết xuống tất cả mọi thứ, khi bạn làm điều đó và khi nó xảy ra. Bất cứ điều gì mà có vẻ hiển nhiên bây giờ có thể không được như vậy trong một hoặc hai tuần tới.

Ngoài ra còn có các công cụ màn hình-ghi âm để theo dõi những gì người dùng thực hiện và những gì sẽ xảy ra để đáp ứng với mọi hành động: mỗi bước di chuyển, màn hình hiển thị, và các thông điệp. Điều này cung cấp cho bạn một cách khá đơn giản những gì đã xảy ra khi bạn kiểm thử.

Có những lựa chọn khác. Công cụ để tạo thuận lợi cho việc ghi chú trong khi kiểm thử có sẵn, do đó một cửa sổ có thể có ứng dụng đang chạy thử và bạn có thể có các công cụ ghi chú mở trong một cửa sổ khác.

Các hình thức khác

Điều quan trọng là không để bỏ kể cả những thông tin đơn giản, chẳng hạn như việc xây dựng hoặc chạy nước rút khi thử nghiệm đã được thực hiện. Với các phiên bản của cơ sở dữ liệu hoặc lược đồ là các môi trường cơ sở dữ liệu thay đổi, có những hậu quả bất ngờ mà có thể không xuất hiện ngay.

Tùy thuộc vào loại phần mềm bạn đang thử nghiệm, bạn có thể có bằng chứng bạn có thể xác định và nắm bắt công việc tối thiểu trên một phần của bạn, chẳng hạn như các bản ghi: bản ghi ứng dụng, các bản ghi cơ sở dữ liệu, các bản ghi, như hệ thống, các bản ghi trên các thiết bị mà bạn đang thực hiện kiểm tra trên các bản ghi và lưu trữ trên các máy chủ hệ thống.

Đây có thể chứa thông tin có giá trị về những gì đang được thử nghiệm. Cũng có thể là thông tin để kiểm tra đó không phải là rõ ràng với một người quan sát. Cả hai đều có giá trị cho các tester, và trong các hồ sơ để được giữ lại làm bằng chứng có thể xung quanh thử nghiệm.

Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần phải giữ thông tin này?

Theo kinh nghiệm của tôi, mục đích thực sự của việc giữ bằng chứng này là khá đơn giản: Đó là một món quà tự hiện tại cho những việc có thể xảy ra ở tương lai của bạn. Nó có thể là trong một vài tuần hoặc vài tháng sau đó. Nó thậm chí là cho những đồng nghiệp khác của bạn.

Bất cứ thông tin này giành cho ai và nó là cái gì thì chắc chắn bạn sẽ nhận được đánh giá cao cho những nỗ lực mà bạn đã thực hiện ghi chép lại.

Nguồn: https://www.stickyminds.com/article/how-was-tested-providing-evidence-your-testing?page=0%2C1


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí