+6

Bạn có muốn tạo ra nhiều thử nghiệm trên những ý tưởng khác nhau từ chiếc "Mũ tư duy"

Là một cộng đồng thử nghiệm, chúng ta đã đi một chặng đường dài trong thập kỷ qua trong việc tăng cường các quan điểm test và kỹ thuật test đồng thời tận dụng các công cụ mới. Tuy nhiên, nó không phải là không phổ biến để nghe mà chúng ta cần phải suy nghĩ bên ngoài khuôn khổ mà chúng ta vốn có. Tester thường phải đối mặt với những thách thức xung quanh suy nghĩ một chiều, ý tưởng hạn chế, và các vấn đề truyền thông như chúng ta tương tác với một số team khác. Một số thách thức cũng được kích hoạt bằng cách thử làm việc trên cùng một sản phẩm liên tục, nơi thoải mái có thể thiết lập nhiều sự cải tiến trong công việc.

Đôi khi, tất cả các bạn cần phải thoát ra khỏi một khuôn mẫu và đi lên với cách tiếp cận tốt hơn . Đưa về một tư duy với những chiếc CAP- Mũ khác nhau có thể giúp bạn đổi mới trong các giải pháp một cách hoàn toàn mới.

Ý tưởng của mũ tư duy dựa trên cuốn sách nổi tiếng của Edward de Bono, Sáu chiếc nón tư duy, được xuất bản năm 1985. Trong cuốn sách, ông nói về thúc đẩy tư duy đa chiều bằng cách ánh xạ các màu sắc khác nhau với những nhận thức khác nhau. Dưới đây là mô tả nhanh chóng của mũ và những gì họ đại diện:

Màu xanh cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình. Khi một người thử đặt trên chiếc mũ này, ông nên tìm bối cảnh trong bất kỳ tình huống hay vấn đề. Nó giúp các thử nghiệm xác định mục đích của bất kỳ công việc ở mức độ rộng, yêu cầu ông phải xác định các bước tiếp theo thực hiện dự án, và kiểm soát việc sử dụng mũ suy nghĩ khác. Trong tất cả, nó thúc đẩy tư duy theo ngữ cảnh tốt.

Trắng phân tích các dữ kiện và thông tin. Chiếc mũ này đòi hỏi phải thử nghiệm để kiểm tra dữ liệu, mà có thể là trong các hình thức của các trường hợp kiểm tra, công cụ lỗi theo dõi, tình trạng khuyết tật, các yêu cầu, những câu chuyện của người dùng.... Đây là một quá trình suy nghĩ hoàn toàn trung lập mà chỉ hoạt động từ quan điểm thực tế. Các thử nghiệm là tài liệu này có thể thu thập thông tin nhằm thúc đẩy các hành động và quyết định giáo dục.

Red gây nên những đam mê và cảm xúc. Chiếc mũ này giúp người thử khám phá những cảm giác của mình mà có thể không chỉ là bề mặt trong một nỗ lực thử nghiệm. Những cảm xúc này có thể là tích cực hoặc tiêu cực, nhưng tất cả họ đều quan trọng từ góc độ thử nghiệm. Red giúp các thử nghiệm đưa ra một góc cảm xúc đến người dùng cuối thử nghiệm, đang dần đạt được trong nổi bật.

Vàng với những suy nghĩ lạc quan. Với cái này, các thử nghiệm là khả năng nhìn vào lợi ích sản phẩm và kết quả tốt nhất có thể trong khi vẫn giữ trong tâm trí các mục tiêu và mục đích của các nỗ lực thử nghiệm. Hiện vẫn còn một ý nghĩa tiêu cực nhất định để thử nghiệm bởi vì mọi người nghĩ rằng nó chỉ có vẻ để phá vỡ phần mềm. Nhưng với một nắp màu vàng trên, các thử nghiệm buộc mình phải bước vào một khu vực tích cực khi quan phân tích chất lượng sản phẩm.

Đen cho phép người thử khám phá những rủi ro và các vấn đề liên quan đến tình hình bất kỳ. Nó giúp kiểm tra cẩn thận và tìm kiếm những gì có thể đi sai. Càng mũ này được đeo lên phía trước, càng có nhiều thử nghiệm có thể giúp giảm thiểu rủi ro ở giai đoạn đầu của phát triển sản phẩm.

Màu xanh lá cây mang lại những ý tưởng mới và sáng tạo. mũ này buộc các thử nghiệm để tìm giải pháp thay thế để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo. Động não và thúc đẩy tư duy phương giữa các thành viên đội trong giải quyết vấn đề và thực hiện dự án là cả hai cách tuyệt vời để mang lại cho đội bóng vào khu vực màu xanh lá cây.

Tất nhiên, không có phép thuật tại nơi làm việc ở đây mà sẽ làm cho ý tưởng miên man trong một lần thử nghiệm "đưa vào" các mũ tư duy. Nhưng hình ảnh này chỉ cung cấp cho các xét nghiệm đủ thời gian và cơ hội để suy nghĩ cụ thể, thúc đẩy tổng thể suy nghĩ đa chiều mà có thể không thể thực hiện được trong trường hợp bình thường. Một quá trình suy nghĩ như vậy cũng sửa chữa bất kỳ chán nản hay ý tưởng hạn chế kiểm tra có thể được thử thách với.

Mặc dù xét nghiệm thường đã bị hạn chế thời gian, do chu kỳ thử nghiệm ngắn họ hoạt động bên trong, mặc những mũ nghĩ có thể tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn giữ thực hiện tổng thể chi phí thấp. Tất cả các màu sắc thực tế thực hiện được trong từng giai đoạn của vòng đời thử nghiệm, như thể hiện trong hình bên dưới:

Tất nhiên, các team đã bận rộn với các hoạt động thường ngày. Một câu hỏi đặt ra là sử dụng chiêc mũ tư duy này mà không can thiệp đáng kể vào công việc hàng ngày của mọi người trong team như thế nào? Có một số quy trình đơn giản, bạn có thể sử dụng:

Tận dụng thế mạnh của từng thành viên trong nhóm

Khi bạn làm việc lập kế hoạch test, tập trung vào việc sử dụng các điểm mạnh của mmeber trong nhóm và yêu cầu các thành viên nghiên cứu cụ thể để tập trung vào màu sắc cụ thể. Ví dụ, nếu một người nào đó trong nhóm là rất sáng tạo, cô ấy có thể được yêu cầu nhìn vào dự án từ một góc độ "xanh". Một thành viên trong nhóm là người thông thạo với phân tích rủi ro có thể được gán màu đen cứ như vậy mối thành viên trong nhóm sẽ có 1 hoặc nhiều chiếc mũ tư duy riêng.

Xác định những khoảng trống và làm theo một cách tiếp cận ngược

Cách tiếp cận này là xác định điểm yếu của các thành viên trong nhóm . Ví dụ, những người thường không phải là rất sáng tạo có thể được yêu cầu tập trung vào các thuộc tính màu xanh lá cây để trau dồi tư duy ra ngoài những hạn chế của mình.

Xây dựng màu sắc theo chủ đề

Phương pháp này bao gồm một nỗ lực tập thể nơi mà toàn bộ đội tập trung vào một màu sắc cụ thể cho một thời hạn hoặc chu kỳ nhất định. Điều này làm cho các đội nhận thức rõ hơn và sẵn sàng để sử dụng mũ tư duy, và nó được xây dựng thành thạo thử nghiệm "trên tất cả các màu sắc.

Tích hợp mũ trong quản lý lỗi

Quá trình này được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của cả đội trong khi sử dụng các khái niệm mũ tư duy. Điều này có thể được áp dụng bằng cách đưa vào một lĩnh vực mới trong các công cụ quản lý lỗi. Những màu được sử dụng trong quá trình tìm kiếm lỗi này có thể giúp người quản lý sau này đánh giá như thế nào hiệu suất của nhóm nghiên cứu đã qua màu sắc.

Ban đầu có vẻ chúng ta sẽ mất chi phí cho trải nghiệm này, nhưng ngay sau quá trình phân tích thì việc này sẽ trở thành một phần của động cơ cốt lõi trong công việc của tester và mang lại kết quả tích cực. Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về những gì chúng ta thấy khi chúng tôi cố gắng này trên một trong những cam kết của chúng tôi kiểm tra chỉ với ba kỹ sư. Kết quả dưới đây từ hai dự án đã cho chúng tôi sự tự tin để thử này "mũ tư duy" mô hình qua nhiều dự án.

Đeo mũ tư duy khác nhau sẽ thúc đẩy sự đổi mới thông qua những ý tưởng mới, một cái nhìn rộng hơn về dự án, và một quá trình suy nghĩ toàn diện. Sự khác biệt thực sự nằm trong đó chúng ta có thể xác định được những ý tưởng và thực sự đưa họ đến cấp độ tiếp theo bằng cách áp dụng các nguồn tài nguyên của chúng tôi, thời gian và nỗ lực, vì đó là khi đổi mới thực sự diễn ra. Bằng cách sử dụng mũ tư duy khác nhau là một bước tiến tuyệt vời để định hình ý tưởng test của mỗi thành viên.

Nguồn: https://www.stickyminds.com/article/want-more-innovative-testing-put-different-thinking-cap?page=0%2C0


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.