+7

Pairwise testing & ứng dụng sinh case tự động

Pairwise testing & ứng dụng sinh test case tự động

Như chúng ta đã biết, kiểm thử đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển phần mềm. Kiểm thử giúp đảm bảo chất lượng phần mềm đồng thời giúp giảm thời gian và chi phí phát triển cũng như bảo trì dự án. Để kiểm thử được tốt thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là thiết kế bộ test case. Một bộ test case tốt sẽ giúp phát hiện được nhiều lỗi hơn và đảm bảo phủ được nhiều trường hợp hơn.

Đối với những bài toán nhỏ, việc tạo test case không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đối với những bài toán có dữ liệu đầu vào nhiều, được liệt kê chi tiết, đặc biệt là khi khách hàng thay đổi yêu cầu thì việc sinh test case sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Do vậy, một yêu cầu đặt ra là phải tự động hóa quá trình sinh test case để tiết kiệm thời gian, công sức và dễ dàng cập nhật khi yêu cầu thay đổi.

Để đáp ứng những bài toán đặt ra, nhóm SAN CLEMENTE đã nghiên cứu phương pháp “Sinh test case theo cặp tự động sử dụng công cụ PICT".

Các bạn hãy refer slide dưới đây để biết thêm chi tiết về phương pháp này nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.