Others

Others

Sort by: Newest posts

Phong tục đón năm mới ở Nhật Bản

458 0 0
2

Những ứng dụng hữu ích trên di động giúp tìm kiếm địa điểm ăn uống

404 0 0
0

Giao tiếp hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp

3.1K 1 0
0

Hiểu biết cơ bản về Builder pattern

11.6K 5 1
4

Social Mobile Games, history and success

197 3 0
1

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.4K 1 0
0

Cách hợp tác hiệu quả trong công việc với đối tác Nhật Bản

339 3 0
1

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

691 0 0
1

Những điều cơ bản trong business manner

1.2K 3 0
1

Simplifying Loops and Logic

79 0 0
0

Becoming a game creator

233 3 0
2

The Art Of Readble Code (Part IV)

166 0 0
0

Những điều cơ bản liên quan đến Document database mà một nhân viên phát triển nên biết.

362 1 0
0

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

351 1 0
1

The Art of Readble Code (Part III)

125 0 0
1

Sự phát triển của e-commerce trên thế giới, cơ hội thách thức ở Việt Nam

6.4K 1 1
4

Thuật ngữ chuyên ngành CNTT

2.6K 1 0
1

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

19.1K 5 2
3

Những chú ý về Chair

194 1 0
4

The Art of Readble Code (Part II)

135 0 0
2