Others

Others

Sort by: Newest posts

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.1K 1 0
0

Cách hợp tác hiệu quả trong công việc với đối tác Nhật Bản

208 3 0
0

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

522 0 0
1

Những điều cơ bản trong business manner

799 3 0
1

Simplifying Loops and Logic

61 0 0
0

Becoming a game creator

154 3 0
2

The Art Of Readble Code (Part IV)

147 0 0
0

Những điều cơ bản liên quan đến Document database mà một nhân viên phát triển nên biết.

205 1 0
0

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

317 1 0
1

The Art of Readble Code (Part III)

107 0 0
1

Sự phát triển của e-commerce trên thế giới, cơ hội thách thức ở Việt Nam

5.8K 1 1
3

Thuật ngữ chuyên ngành CNTT

1.9K 1 0
2

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

17.2K 5 2
2

Những chú ý về Chair

156 1 0
4

The Art of Readble Code (Part II)

110 0 0
2

The Art of Readble Code

140 0 0
1