Others

Others

Sort by: Newest posts

Hiểu biết cơ bản về Builder pattern

8.5K 3 1
2

Social Mobile Games, history and success

160 3 0
1

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.2K 1 0
0

Cách hợp tác hiệu quả trong công việc với đối tác Nhật Bản

222 3 0
0

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

539 0 0
1

Những điều cơ bản trong business manner

851 3 0
1

Simplifying Loops and Logic

62 0 0
0

Becoming a game creator

157 3 0
2

The Art Of Readble Code (Part IV)

147 0 0
0

Những điều cơ bản liên quan đến Document database mà một nhân viên phát triển nên biết.

217 1 0
0

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

320 1 0
1

The Art of Readble Code (Part III)

108 0 0
1

Sự phát triển của e-commerce trên thế giới, cơ hội thách thức ở Việt Nam

5.9K 1 1
3

Thuật ngữ chuyên ngành CNTT

2.0K 1 0
2

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

17.5K 5 2
2

Những chú ý về Chair

158 1 0
4

The Art of Readble Code (Part II)

110 0 0
2

The Art of Readble Code

144 0 0
1