Others

Others

Sort by: Newest posts

Giao tiếp hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp

1.9K 1 0
0

Hiểu biết cơ bản về Builder pattern

9.0K 3 1
3

Social Mobile Games, history and success

167 3 0
1

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.2K 1 0
0

Cách hợp tác hiệu quả trong công việc với đối tác Nhật Bản

241 3 0
0

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

566 0 0
1

Những điều cơ bản trong business manner

907 3 0
1

Simplifying Loops and Logic

64 0 0
0

Becoming a game creator

173 3 0
2

The Art Of Readble Code (Part IV)

153 0 0
0

Những điều cơ bản liên quan đến Document database mà một nhân viên phát triển nên biết.

244 1 0
0

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

321 1 0
1

The Art of Readble Code (Part III)

113 0 0
1

Sự phát triển của e-commerce trên thế giới, cơ hội thách thức ở Việt Nam

6.0K 1 1
4

Thuật ngữ chuyên ngành CNTT

2.1K 1 0
2

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

17.8K 5 2
2

Những chú ý về Chair

160 1 0
4

The Art of Readble Code (Part II)

114 0 0
2

The Art of Readble Code

152 0 0
1