Others

Others

Sort by: Newest posts

Phong tục đón năm mới ở Nhật Bản

427 0 0
2

Những ứng dụng hữu ích trên di động giúp tìm kiếm địa điểm ăn uống

362 0 0
0

Giao tiếp hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp

2.2K 1 0
0

Hiểu biết cơ bản về Builder pattern

9.8K 4 1
4

Social Mobile Games, history and success

181 3 0
1

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.3K 1 0
0

Cách hợp tác hiệu quả trong công việc với đối tác Nhật Bản

269 3 0
0

Cách tìm các thiết bị Iphone & Android bị mất một cách dễ dàng

619 0 0
1

Những điều cơ bản trong business manner

1.0K 3 0
1

Simplifying Loops and Logic

65 0 0
0

Becoming a game creator

193 3 0
2

The Art Of Readble Code (Part IV)

157 0 0
0

Những điều cơ bản liên quan đến Document database mà một nhân viên phát triển nên biết.

279 1 0
0

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

325 1 0
1

The Art of Readble Code (Part III)

115 0 0
1

Sự phát triển của e-commerce trên thế giới, cơ hội thách thức ở Việt Nam

6.1K 1 1
4

Thuật ngữ chuyên ngành CNTT

2.4K 1 0
1

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

18.3K 5 2
2

Những chú ý về Chair

168 1 0
4

The Art of Readble Code (Part II)

120 0 0
2