Kiem Thu Phan Mem

Kiem Thu Phan Mem

Sort by: Newest posts

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

48 0 0
1

Kỹ thuật review test case hiệu quả

90 1 0
3

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

103 2 0
4

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần I)

283 0 0
1

Kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm

171 0 0
0

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

112 0 0
0

7 hoạt động cơ bản trong kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết trước khi bắt đầu

202 0 2
0

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

13.3K 5 0
2

Lăng xăng về nghề QA - kiểm thử phần mềm.

224 1 0
1

Kiem Thu Phan Mem