Kiem Thu Phan Mem

Kiem Thu Phan Mem

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử cơ sở dữ liệu - Hướng dẫn toàn diện Database Testing

552 2 0
2
Avatar

7 Nguyên lí kiểm thử phần mêm

86 0 0
1
Avatar

50 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn SQL hàng đầu dành cho những người có kinh nghiệm & làm mới (Phần I)

886 1 0
3
Avatar

Một số thuật ngữ chuyên môn cơ bản - Kiểm thử phần mềm

1.5K 1 0
2
Avatar

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

691 2 0
2
Avatar

Kỹ thuật review test case hiệu quả

2.9K 3 0
6
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

886 1 0
4
Avatar

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần I)

6.6K 1 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm

16.3K 1 0
0
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

463 0 0
0
Avatar

7 hoạt động cơ bản trong kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết trước khi bắt đầu

1.0K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

23.6K 6 0
4
Avatar

Lăng xăng về nghề QA - kiểm thử phần mềm.

312 1 0
1

Kiem Thu Phan Mem


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.