Kiem Thu Phan Mem

Kiem Thu Phan Mem

Sort by: Newest posts
Avatar

50 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn SQL hàng đầu dành cho những người có kinh nghiệm & làm mới (Phần I)

228 1 0
3
Avatar

Một số thuật ngữ chuyên môn cơ bản - Kiểm thử phần mềm

514 1 0
1
Avatar

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

364 1 0
1
Avatar

Kỹ thuật review test case hiệu quả

1.3K 2 0
4
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

450 1 0
4
Avatar

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần I)

3.4K 1 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm

1.4K 1 0
0
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

264 0 0
0
Avatar

7 hoạt động cơ bản trong kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết trước khi bắt đầu

715 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

20.1K 6 0
4
Avatar

Lăng xăng về nghề QA - kiểm thử phần mềm.

269 1 0
1

Kiem Thu Phan Mem


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.