Kiem Thu Phan Mem

Kiem Thu Phan Mem

Sort by: Newest posts

Một số thuật ngữ chuyên môn cơ bản - Kiểm thử phần mềm

73 1 0
1

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

168 0 0
1

Kỹ thuật review test case hiệu quả

358 2 0
4

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

177 1 0
4

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần I)

867 0 0
1

Kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm

321 0 0
0

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

157 0 0
0

7 hoạt động cơ bản trong kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết trước khi bắt đầu

375 0 2
0

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

15.4K 6 0
2

Lăng xăng về nghề QA - kiểm thử phần mềm.

247 1 0
1

Kiem Thu Phan Mem