Kiem Thu Phan Mem

Kiem Thu Phan Mem

Sort by: Newest posts

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

85 2 0
4

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần I)

174 0 0
1

Kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm

133 0 0
0

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

100 0 0
0

7 hoạt động cơ bản trong kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết trước khi bắt đầu

128 0 2
0

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

12.2K 5 0
2

Lăng xăng về nghề QA - kiểm thử phần mềm.

215 1 0
1

Kiem Thu Phan Mem