Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts
Avatar

[Kỹ thuật(技術)]Phần cứng máy tính ハードウェア

162 4 0
6
Avatar

[Kỹ thuật (技術)]Phần mềm máy tính (ソフトウェア)

161 2 0
7
Avatar

[Kỹ thuật (技術)]Các yếu tố cầu thành hệ thống(システム構成要素)

364 2 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[Kỹ thuật (技術)] Các yếu tố cấu thành máy tính コンピュータ構成要素

520 2 0
8
Avatar

CÁC MẪU CÂU TIẾNG NHẬT DÀNH CHO IT

612 4 0
1
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

2.4K 2 1
  • Avatar
8
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

2.8K 0 1
  • Avatar
11
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 4

192 1 0
2
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 3

241 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

358 0 0
1
Avatar

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

886 0 0
7
Avatar

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

746 0 0
4
Avatar

Wasshoi nghĩa là gì ?

1.3K 0 0
3
Avatar

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

964 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

839 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

831 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

1.5K 1 0
3
Avatar

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

734 0 0
1
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 2

406 11 4
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 1

929 24 19
  • Avatar
  • Avatar
39
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.