Japanese

Japanese

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MẪU CÂU TIẾNG NHẬT DÀNH CHO IT

209 3 0
1
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

1.1K 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

1.5K 0 1
  • Avatar
11
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 4

170 1 0
2
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 3

218 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

273 0 0
1
Avatar

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

757 0 0
7
Avatar

Các tip tìm kiếm từ, cụm từ tiếng Nhật bằng Google

617 0 0
4
Avatar

Wasshoi nghĩa là gì ?

1.1K 0 0
3
Avatar

Tại sao người Nhật lại phán đoán tính cách qua nhóm máu!?

869 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (phần cuối)

628 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp tiếp)

647 0 0
0
Avatar

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật (tiếp)

1.1K 1 0
2
Avatar

Kĩ thuật đọc header của tập tin CSV có định dạng tiếng Nhật

556 0 0
1
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 2

381 11 4
Avatar

17 điều cho tuổi 30 - Honda Ken - Điều 1

892 24 19
Avatar

[Japanese Email at Work][Part 1] Cách viết Email chào hỏi đến Khách Hàng mới

271 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.