Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức nghiệp vụ

Sort by: Newest posts
Avatar

[Các yếu tố kỹ thuật (技術要素) #1] Giao diện người dùng ヒューマンインタフェース

173 4 0
6
Avatar

[Kỹ thuật(技術)]Phần cứng máy tính ハードウェア

100 4 0
6
Avatar

[Kỹ thuật (技術)]Phần mềm máy tính (ソフトウェア)

114 2 0
7
Avatar

[Kỹ thuật (技術)]Các yếu tố cầu thành hệ thống(システム構成要素)

157 2 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[Kỹ thuật (技術)] Các yếu tố cấu thành máy tính コンピュータ構成要素

308 2 0
8
Avatar

5 Bí quyết tổ chức sự kiện

67 0 0
0
Avatar

Kiến thức nghiệp vụ phần 2: Hệ thống quản lý bán hàng

1.7K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Kiến thức nghiệp vụ phần 1: Hệ thống quản lý nhân sự

3.0K 3 0
2

Kiến thức nghiệp vụ


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.