Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức nghiệp vụ

Sort by: Newest posts
Avatar

[Các yếu tố kỹ thuật (技術要素) #1] Giao diện người dùng ヒューマンインタフェース

132 4 0
6
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Phần cứng máy tính ハードウェア

79 4 0
6
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Phần mềm máy tính (ソフトウェア)

96 2 0
7
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)]Các yếu tố cầu thành hệ thống(システム構成要素)

99 2 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[Hệ thống máy tính (コンピュータシステム)] Các yếu tố cấu thành máy tính コンピュータ構成要素

223 2 0
7
Avatar

5 Bí quyết tổ chức sự kiện

63 0 0
0
Avatar

Kiến thức nghiệp vụ phần 2: Hệ thống quản lý bán hàng

1.4K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Kiến thức nghiệp vụ phần 1: Hệ thống quản lý nhân sự

2.6K 3 0
2

Kiến thức nghiệp vụ


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.