Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

Giới thiệu ứng dụng IoT

Ngày nay công nghệ Internet of things (IoT) ứng dụng vào vô số thiết bị vật lý trên thế giới, kết nối chúng đến Internet để chia sẽ và thu thập thông tin. Do số lượng vi xử lý lớn và mạng rộng, ta có thể chuyển đổi bất cứ thứ gì thành một phần của IoT.

Theo 1 nghiên cứu được tiến hành bởi IDC ước tính thế giới sẽ sử dụng nhiều thiết bị IoT hơn so với tỉ lệ bình quân hằng năm 17%, tương đương 1.3 nghìn tỉ dollar vào năm 2019. Một nghiên cứu khác thực hiện bởi Capgemini Mở khóa giá trị kinh tế của việc vận hành IoT chỉ ra rằng các doanh nghiệp tiếp nhận IoT đều tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động kinh doanh. Những nghiên cứu trên đều là bằng chứng cho sự biến đổi đầy năng lượng của IoT.

Vai trò của Phân tích dữ liệu trong IoT

Phân tích dữ liệu là quá trình phân tích các bộ dữ liệu để trích xuất những hiểu biết có ý nghĩa từ chúng với sự trợ giúp của các phần mềm và hệ thống chuyên dụng. Những hiểu biết này ở dạng mẫu, thống kê và xu hướng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp để ra quyết định hiệu quả.

Mặc dù sự thật là các cảm biến mới như công nghệ không dây và di động đang ảnh hưởng đến sự phát triển của IoT, nhưng cũng đúng như vậy, giá trị của IoT nằm ở phân tích kinh doanh thay vì mới lạ về phần cứng. Khi bạn nghĩ về nó, việc sử dụng chuyển thông tin từ thiết bị là gì khi bạn không có phân tích đủ hiệu quả để rút ra những hiểu biết sâu sắc từ thông tin đó hoặc chuyển nó thành trải nghiệm tiêu dùng có ý nghĩa?

Không còn nghi ngờ gì nữa, phân tích dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công và tăng trưởng của các ứng dụng IoT. Với sự trợ giúp của các công cụ phân tích, doanh nghiệp có thể sử dụng bộ dữ liệu của mình theo các cách sau.

Phân tích dựa trên nhiều loại dữ liệu

Ứng dụng IoT làm việc với dữ liệu có cấu trúc, không cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Có một số khác biệt đáng kể về kiểu dữ liệu và định dạng. Với phân tích dữ liệu ta có thể phân tích tất cả các cớ sở dữ liệu cùng với sự hỗ trợ của các tools và phần mềm tự động.

Khối lượng dữ liệu khổng lồ

Các ứng dụng IoT sử dụng các cụm dữ liệu lớn. Có một nhu cầu để quản lý, cũng như trích xuất thông tin từ những cụm dữ liệu này. Phần mềm phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ trong việc phân tích các bộ dữ liệu này cùng với dữ liệu real-time. Vì dữ liệu là điều cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp, loại phân tích nhanh này sẽ giúp ích trong việc rút ra những hiểu biết mang ý nghĩa một cách nhanh hơn và giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế của mình so với những doanh nghiệp khác.

Sự phát triển doanh thu

Khi việc phân tích dữ liệu được áp dụng trong đầu tư IoT, các doanh nghiệp có thể đạt được những hiểu biết có giá trị về sự lựa chọn và sở thích của khách hàng. Những hiểu biết này có thể giúp phát triển các ưu đãi và dịch vụ mà đồng bộ với nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Điều này lần lượt sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của tổ chức.

Xác định lợi thế cạnh tranh

Vì IoT là một ứng dụng được yêu thích trong công nghệ thông tin ngày nay, có rất nhiều nhà cung cấp và phát triển IoT trên thị trường. Nói cách khác, thị trường IoT ngày nay là quá đông. Cách duy nhất để duy trì tính cạnh tranh trong hoàn cảnh này là cung cấp các dịch vụ cao cấp. Một cách để làm điều này là thông qua việc sử dụng phân tích dữ liệu trong đầu tư IoT, điều này sẽ cho phép đơn vị kinh doanh cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

Để mình cho một ví dụ về sản xuất để minh họa cho điều này rõ hơn. Khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi các thiết bị IoT sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về phát triển sản phẩm, hành vi mua hàng của khách hàng và quy trình sản xuất. Phân tích dữ liệu IoT cũng sẽ giúp các nhà sản xuất tăng cường chu kỳ sản xuất và xác định thời gian thích hợp cho việc bảo trì, điều này sẽ giúp giảm tác động của họ đối với quá trình hoạt động.

Các loại phân tích dữ liệu khác nhau

Bây giờ chúng ta thảo luận về các cách khác nhau mà trong đó việc tích hợp IoT với phân tích dữ liệu có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chúng ta hãy xem xét các loại phân tích dữ liệu khác nhau mà có thể được áp dụng và sử dụng trong đầu tư IoT để đạt được những lợi thế. Một vài ví dụ:

  1. Streaming analytics: Còn được xem như là sự kiện "stream processing", loại phân tích dữ liệu này cung cấp cho việc phân tích các tập dữ liệu chuyển động lớn. Luồng dữ liệu real-time được kiểm tra trong quá trình này để phát hiện các tình huống quan trọng và hành động nhanh chóng. Phương pháp này có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng IoT dựa trên như theo dõi đội máy bay, phân tích giao thông và giao dịch tài chính.
  2. Spatial analytics: Cái này được sử dụng để kiểm tra các mẫu địa lý để xác định mối quan hệ không gian giữa các đối tượng vật lý. Phương pháp này có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng IoT dựa trên vị trí như các ứng dụng đỗ xe thông minh.
  3. Time series analytics: Cái này được dựa trên dữ liệu dựa vào thời gian. Dữ liệu này được phân tích để tiết lộ các mô hình và xu hướng được liên kết. các ứng dụng IoT dự báo thời tiết và theo dõi sức khỏe là những ứng dụng có thể hưởng lợi từ phương pháp này.
  4. Prescriptive analysis: Một sự kết hợp giữa phân tích mô tả và dự đoán sẽ giúp rất nhiều trong việc hiểu được quá trình hành động lý tưởng mà người dùng có thể sử dụng trong một tình huống cụ thể. Phương pháp này có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng IoT thương mại.

Phân tích dữ liệu là một lợi thế đối với các doanh nghiệp

Có vô số ví dụ mà các khoản đầu tư IoT hưởng lợi rất nhiều từ ứng dụng và việc sử dụng phân tích dữ liệu. Các doanh nghiệp nên nghiêm túc xem xét việc sử dụng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực IoT để đạt được sự tương tác của khách hàng tốt hơn, cải thiện doanh thu và giữ vững lợi thế cạnh tranh của họ.

Với sự tăng tốc gần đây trong những tiến bộ công nghệ, dự định sẽ có một số lĩnh vực mới nổi lên mà hỗ trợ cho việc phân tích dữ liệu có thể được tích hợp với IoT. Do đó, phạm vi của phân tích dữ liệu trong sự liên kết IoT là rất lớn.

Trên đây là phần trình bày về việc cải thiện ứng dụng IoT với phân tích cơ sở dữ liệu, được mình tham khảo từ https://simpleprogrammer.com/improve-iot-applications/. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về phân tích dữ liệu trong ứng dụng IoT.