+7

AWS EC2 From Zero To Hero

Như các bạn đã biết, hiện tại cloud computing đã không còn là một hot trend nữa mà thực sự đã trở thành 1 phần không thể thiếu được của công nghiệp điện toán. Amazon Web Service (AWS) với vị thế dẫn đầu của mình hiện đang chiếm hơn 1/3 thị phần của cloud computing. Với thực trạng đó, việc hiểu rõ và sử dụng thành thạo những dịch vụ cốt lõi của AWS là yêu cầu bắt buộc đối với những người đang làm việc trong lĩnh vực IT. Trong đó, EC2 là dịch vụ cốt lõi và là quan trọng nhất của AWS, hiểu được EC2 sẽ làm tiền đề để bạn master các dịch vụ khác trong AWS.

Bài thuyết trình này sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn từ tổng quan cũng như chi tiết về dịch vụ EC2.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.