Data warehouse

Data warehouse

Sort by: Newest posts
Avatar

Những sai lầm khi làm việc với CSDL - P1

1.5K 6 1
  • Avatar
5
Avatar

[Data Warehouse] Kiến Thức Tổng Quan Về Data Warehouse (Kho Dữ Liệu)

1.0K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

You want to learn about the differences between Database, Data warehouse, and Data lake, right?

71 0 0
1
Avatar

Chưa phân biệt được Database, Data warehouse và Data lake?

1.8K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

TOP CÁC CÔNG CỤ DATA ENGINEER CẦN HỌC

1.2K 2 0
1
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Pentaho

3.3K 0 0
1
Avatar

11 quy tắc quan trọng trong thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.6K 9 0
8
Avatar

Tổng quát về công cụ tích hợp dữ liệu Oracle Data Integrator (ODI)

2.9K 0 0
0
Avatar

Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows

10.0K 0 0
1
Avatar

4 Lợi ích của việc tạo kho dữ liệu trên Cloud

76 0 0
0
Avatar

Khái niệm cơ bản: Lakehouse là gì? So sánh giữa Lakehouse, Data Lake và Data Warehouse?

2.2K 1 0
-1
Avatar

11 bước để Triển khai kho dữ liệu (DWH)

1.8K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Kho dữ liệu (Data Warehouse) là gì? Phân biệt kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu

811 0 0
1
Avatar

Mô hình hoá dữ liệu: Data Warehouse Modeling

1.8K 0 0
2
Avatar

Kiến thức cơ bản về kiến trúc DWH: Data Warehouse Architecture

4.8K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

MetaData là gì? MetaData cần thiết trong Data Warehouse không ?

1.3K 0 0
2
Avatar

Data Mart là gì? Tìm hiểu tổng quan về Data mart

1.7K 0 0
0
Avatar

Data Warehouse và những kiến thức cơ bản nhất

2.1K 0 0
1
Avatar

Kỹ sư dữ liệu và lộ trình trở thành data engineer (DE) với 4 bước

11.8K 7 3
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Data Warehouse là gì? Top 7 ứng dụng quan trọng của kho dữ liệu

1.4K 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.