Vu Thi Phuong Thao

@VuThiPhuongThao

[ThaoVTP] Sưu tầm một số cách nói tính cách, tâm trạng con người bằng tiếng Nhật

106 0 0
0

[ThaoVTP] [Sưu tầm] Những điều cần biết để làm việc với người Nhật tốt hơn

[ThaoVT] Tìm hiểu về các ngày lễ trong năm của Nhật Bản

217 0 0
0

[ThaoVTP] Chia sẻ kinh nghiệm dịch nói tiếng nhật IT

361 1 0
-1

[ThaoVTP] Chia sẻ kinh nghiệm dịch viết tiếng nhật IT

218 0 0
0

[ThaoVTP] Cách nhúng file powerpoint vào bài viết trên viblo

79 0 0
1

[ThaoVTP] Một số Ứng dụng hay giúp học tiếng Nhật (Phần 2)

54 1 0
0

[ThaoVTP] Một số Ứng dụng hay giúp học tiếng Nhật (Phần 1)

50 0 0
0

Vài nét sơ lược về sự khác nhau giữ Tiếng Anh và Tiếng Nhật

1090 0 0
0

[ThaoVTP] Một số lời chúc thông dụng vào dịp cuối năm và đầu năm của người Nhật

591 0 0
0

[ThaoVTP] một số từ ngoại lai hay được sử dụng trong tiếng nhật IT (Tiếng Nhật - Anh -Việt)

[ThaoVTP] Cách đọc một số Ký tự đặc biệt trong Tiếng Nhật

[ThaoVTP] một số thuật ngữ IT hay dùng (Tiếng Nhật - Anh -Việt) - Phần 2

187 0 0
4

[ThaoVTP] một số thuật ngữ IT hay dùng (Tiếng Nhật - Anh -Việt)

[ThaoVTP] Tìm hiểu về SQL và một số câu lệnh SQL cơ bản

2446 1 0
1

[ThaoVTP] Dịch bài viết về một phụ nữ Nhật đi lên làm kỹ sư IT từ con số 0

Một số business maner cơ bản khi làm việc với người Nhật

2394 1 0
0

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

2060 3 0
1

[ThaoVTP] 180 chữ Hán N4

73 0 0
0

[ThaoVTP] 79 chữ Hán N5

63 0 0
0