+2

Development Alexa Skill for Work and Entertainment

Alexa là một phần mềm được cài đặt sẵn cho Amazon Echo. Giúp cho Echo có khả năng nghe và thực hiện các mệnh lệnh mà bạn đưa ra. Khi bạn đưa ra câu hỏi cho Amazon Echo, bạn sẽ có câu trả lời giống trên Siri-đấy chính là nhờ Alexa.

Với Alexa trên Amazon Echo, chỉ cần nói ***“Alexa”***, bạn có thể yêu cầu cập nhật tin tức, thiết lập danh sách những việc cần làm, cài bộ đếm giờ, báo thức, chơi nhạc và rất nhiều thứ khác nữa.

Alexa cũng có thể tương tác với rất nhiều thiết bị gia dụng thông minh trong nhà vì thế mà bạn cũng có thể yêu cầu nó tăng nhiệt độ phòng sưởi hay giảm ánh sáng đèn xuống. Vô cùng tuyệt với phải không! Alexa sẽ phản ứng với những câu lệnh tự nhiên nhất, vì thế mà bạn không cần phải nhớ những thuật ngữ kĩ thuật cứng nhắc để có thể ra lệnh cho Echo.

Seminar lần này sẽ giới thiệu đến mọi người những kiến thức cơ bản về Alexa cũng như cách thức làm việc với nó.

References:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.