Nguyen Thi Quynh Mai

@mai.nguyen

Report

Độ bao phủ code của unittest

51 2 0
0

Quản lý memory trong RxSwift sử dụng DisposeBag

51 0 0
0

Những sai lầm trong RxSwift bạn nên tránh

116 1 0
3

Tìm hiểu về CALayer trong iOS

73 1 0
2

Quản lý nhiều môi trường và cấu hình cho ứng dụng iOS

61 1 0
2

Tuỳ biến layout trong Xcode 9

357 2 0
2

Tìm hiểu về Properties trong Swift

564 2 0
2

Swift design patterns - Part 1

291 1 0
-2

RxSwift - Oservable và Binding

805 2 0
3

Tìm hiểu về RxSwift

2.4K 4 0
3

Những khái niệm đặc trưng trong Swift

1.5K 3 1
6

Hiển thị banner quảng cáo trong iOS app

1.0K 0 0
1

Lợi ích và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI)

3.0K 0 0
2

Getting started with Vapor - A web framework for Swift

121 0 0
3

Unit test Network Layer in iOS

181 3 0
0

Automated UI Testing in iOS app

225 1 0
1

Tìm hiểu về Ecotourism

1.1K 0 0
0

Giả lập kết nối mạng yếu trên các thiết bị iOS

146 2 0
0

Preview documents with Quick Look Framework

113 0 0
0

TDD in iOS development

107 0 0
0