Android Development

Android Development

Sort by: Newest posts

Có gì mới trong Kotlin 1.3

131 0 0
4

Best practice for Android string.xml

90 2 0
5

ListAdapter - Adapter tuyệt vời cho RecyclerView

453 1 0
7

Con đường mà lập trình viên Android bước qua

547 10 0
9

Hướng dẫn tạo like trong timeline như instagram

164 0 0
0

Một số tính năng mới trên Android 9 Pie

443 0 0
1

Có gì mới trong google material design android

220 3 0
4

Power Management trên Android 9

190 0 0
2

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

69 0 0
0

Tìm hiểu về Activity Recognition Transition API trong Android

116 2 0
5

Giới thiệu về Androd JetPack - bộ công cụ giúp bạn dễ dàng phát triển ứng dụng Android tuyệt vời hơn

1.2K 4 0
4

[Android] Những Design Pattern thông dụng trong Android

1.7K 7 0
9

Phóng to view sử dụng zoom animation trong android

227 0 0
1

Có gì đặc biệt với Textview trong Android P?

319 2 0
2

Làm việc hiệu quả với Android Resource

281 3 0
2

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

40 1 1
2

Một số ký thuật xử lý với text trong Android

690 1 0
0

5 lý do để React Native trở nên đáng yêu

1.5K 0 0
0

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

362 0 0
4

Cơ bản về background process

293 0 0
2

Android Development