Android Development

Android Development

Sort by: Newest posts
Avatar

Có gì đặc biệt với Textview trong Android P?

829 3 0
2
Avatar

Làm việc hiệu quả với Android Resource

494 3 0
2
Avatar

Một số ký thuật xử lý với text trong Android

1.6K 1 0
0
Avatar

5 lý do để React Native trở nên đáng yêu

2.4K 0 0
1
Avatar

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

1.2K 2 0
4
Avatar

Cơ bản về background process

1.2K 0 0
2
Avatar

Những điều cần nhớ khi học lập trình ứng dụng android

1.0K 0 0
-2
Avatar

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

2.5K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

Tổng hợp các thủ thuật để trở thành một lập trình viên Android thực thụ

404 2 0
7
Avatar

Cách tối ưu của Glide và Fresco khi load image

2.0K 6 0
12
Avatar

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

1.1K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Android performance improved If you didn't forget some issues [Part1]

376 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Tạo intro slide cho ứng dụng android của bạn

659 1 0
0
Avatar

Unit Test cho người mới bắt đầu - Dễ dàng hơn khi dùng Mockito

4.2K 1 0
2
Avatar

Ứng dụng beacon trong việc xác định vị trí(Phần 2)

2.6K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Model-View-ViewModel Achitecture in Android without Data Binding library

5.3K 7 8
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

317 1 0
2
Avatar

Sự kiện Google I/O 2017

175 0 0
1
Avatar

Sử dụng thư viện Picasso để load ảnh trong android

11.5K 2 0
2
Avatar

How to get String a language in android ?

1.2K 0 0
1

Android Development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.