Awesome Academy

Top 10 Most Common Mobile App Design Mistakes

94 0 0
0

Giới thiệu về Promise trong Javascript

12.1K 5 1
17

NoSQL Database

198 1 0
0

Giới thiệu Mithril JS: một MVC framework cực nhẹ

374 2 1
3

Twig trong Template

2.5K 2 2
2

48 font "Tattoo" miễn phí dành cho nghệ thuật xăm trổ

201 0 0
0

Làm thế nào để kiểm tra tài liệu đặc tả yêu cầu của phần mềm (SRS)?

2.3K 0 0
1

PHP Traits

366 1 0
3

Tìm hiểu mã nguồn mở PHP CMS Drupal hướng dẫn tìm hiểu Taxonomy sự độc đáo và tính linh hoạt trong Drupal - bài 4

455 0 0
0

Giới thiệu về Elixir

726 0 1
0

Tại sao nên dùng Enum?

997 3 0
2

[Android TV] Phần 5: Tạo một danh sách(mục lục) các trình duyệt.

268 0 0
0

Android với xác thực SMS tương tự ứng dụng WhatsApp - Phần 1

1.1K 4 0
0

Giới thiệu về Active Resource trong Rails

665 2 0
2

Phá mã cổ điển

225 1 0
1

Làm thế nào để viết một git commit message tốt?

758 1 0
4

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

665 13 0
13

Working with "Old style" Japanese customer

62 0 0
0

Cách tạo Entities mapping database & Annotaion codes sử dụng Hibernate Tools

1.7K 0 0
0

Lưu nhớ thông tin đăng nhập với Credential Management API

1.3K 1 1
1