Viblo Code
Avatar

[𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲: 6 𝘊𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦 Mới Nhất Liệu Có Thể Làm Khó Được Bạn? - Release 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭 & 𝘚𝘢𝘮𝘱𝘭𝘦 𝘊𝘰𝘥𝘦𝘴]

Avatar

Xamarin.Forms Performance - Part 1

506 0 0
0
Avatar

7 phẩm chất cần có của một tester

1.5K 0 0
0
Avatar

Event-driven PHP engines

1.2K 0 0
3
Avatar

Authentication trong Laravel 5.3

13.8K 9 1
  • Avatar
8
Avatar

Animation với UIViewPropertyAnimator

104 0 0
0
Avatar

Lập trình C cho hệ thống nhúng (P1- Các kiến thức cơ bản)

10.9K 6 1
  • Avatar
7
Avatar

Import CSV with validations - Rails

890 1 1
  • Avatar
5
Avatar

Sử dụng Planning Poker để Estimate các dự án trong Agile

3.6K 1 0
3
Avatar

Multiple row layouts Trong RecyclerView

1.4K 1 0
0
Avatar

<Selenium 2 Testing Tools> Chương 4: Design Patterns

597 2 0
0
Avatar

Bug report, làm sao cho chuẩn?

1.8K 0 0
0
Avatar

Sử dụng gem Active Admin trong rails

1.1K 0 0
3
Avatar

7 loại lỗi phần mềm mà mỗi Tester nên biết (7 Types of Software Errors That Every Tester Should Know)

4.2K 2 0
1
Avatar

CAPTCHA What? Why? Build. Break.

155 0 0
0
Avatar

Mẹo để lập kế hoạch và quản lý Testing Projects có hiệu quả

1.3K 2 0
2
Avatar

[Android] Tạo một app lockScreen

2.3K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Content hugging và content compression resistance priorities

1.3K 5 1
  • Avatar
3
Avatar

Scrum trong Agile

2.7K 3 0
1
Avatar

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

2.0K 4 0
2
Avatar

Hướng dẫn lập trình Android sử dụng Youtube API

3.7K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.