Avatar

[𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 - 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗥𝘂𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲]

Avatar

Kĩ thuật estimate trong kiểm thử phầm mềm

4.3K 6 0
5
Avatar

180 + Mẫu Test Cases để kiểm tra Web và ứng dụng Desktop - Danh sách kiểm tra toàn diện

9.6K 22 1
  • Avatar
19
Avatar

Những rủi ro và nhược điểm của việc sử dụng Testing tool

497 0 0
0
Avatar

[Algorithms] Tìm số nhỏ nhất trong 3 số không dùng phép so sánh

2.2K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Introduction of Natural Language Processing

283 0 0
1
Avatar

Khác biệt giữa Block, Proc và Lambda trong Ruby

216 1 0
1
Avatar

Làm thế nào để tổ chức một cuộc họp hiệu quả.

1.3K 1 0
0
Avatar

Master Many-to-Many Associations with ActiveRecord

695 1 0
4
Avatar

Làm thế nào để kiểm thử tính bảo mật của ứng dụng web bằng việc sử dụng máy quét lỗ hổng web- Acunetix (Web Vulnerability Scanner-WVS)

1.0K 6 0
1
Avatar

Encryption DES

6.5K 2 0
5
Avatar

Web Performance

1.0K 6 1
  • Avatar
6
Avatar

Giới thiệu Flutter

10.3K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Push notification in android

2.9K 0 0
2
Avatar

MVC, MVP và MVVM trong Android

10.9K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

How To Deploy a Cassandra Cluster in AWS Part 1

608 0 0
1
Avatar

HTML5 WebSocket - React Redux Integration

1.2K 1 0
1
Avatar

DATA BINDING TRONG ANDROID

6.1K 2 0
7
Avatar

Linear Regression with One Variable

208 0 0
2
Avatar

An Introduction to Neural Network Part: 01

197 1 0
1
Avatar

To Yield or Not To Yield - A layman's guide to ES6 Generator Functions

621 2 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.