0

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

Khả năng dẫn dắt trong Kiểm thử - Những trách nhiệm chính

Tầm quan trọng của những tester và Nhóm kiểm thử.

Sự thành công của một ứng dụng hoặc một sản phẩm phần lớn được cho là của sự hiệu quả và của những kỹ thuật kiểm thử hiệu quả, tạo cơ sở cho việc tiếp cận với lỗi.

Một Test team

Một Nhóm kiểm thử có thể bao gồm các cá nhân có cấp độ kỹ năng khác nhau, cấp độ kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, thái độ khác nhau và mức độ mong đợi/sở thích khác nhau. Các thuộc tính này của tất cả các thành viên cần phải được khai thác đúng, để tối đa hóa chất lượng.

Họ cần phải làm việc gắn kết với nhau, tuân thủ theo các quy trình kiểm thử và phân chia công việc đã được giao trong thời gian dự kiến. Điều này đòi hỏi cần phải có sự quản lý việc kiểm thử, công việc này thường được thực hiện bởi một cá nhân với vai trò là Người dẫn dắt kiểm thử - Test leader.

Là những tester, công việc mà chúng ta phải làm là một kết quả trực tiếp của các quyết định dẫn dắt. Những quyết định này là kết quả của việc cố gắng thực hiện các quy trình QA hiệu quả bên cạnh việc quản lý nhóm kiểm thử tốt.

Bài viết này được chia thành một hướng dẫn bao gồm 2 phần:

  1. Phần đầu tiên sẽ giúp đưa ra các nhiệm vụ thường được thực hiện bởi một Test lead và những yếu tố nào khác cần được cân nhắc trong khi thực hiện quản lý một nhóm kiểm thử.
  2. Phần thứ hai sẽ nêu bật lên một số kỹ năng chính cần có để trở thành một người dẫn dắt giỏi và một vài kỹ năng khác về việc làm thể nào để giữ một test team luôn vui vẻ. Hai hướng dẫn này không chỉ giúp những Test lead trong việc xác định làm như thế nào và làm những gì để có những kết quả tối ưu, mà còn hướng dẫn những tester đã có kinh nghiệm muốn chuyển sang vai trò mới Test lead.

Test lead/Những kỹ năng dẫn dắt và trách nhiệm.

Theo định nghĩa, trách nhiệm cơ bản của bất kỳ test lead nào là dẫn dắt một cách hiệu quả một test team để đáp ứng được các mục tiêu sản phẩm và từ đó đạt được các mục tiêu của tổ chức. Tất nhiên đó là định nghĩa về vai trò, nó vốn đã chuyển thành một loạt các trách nhiệm cho cá nhân.

Hãy cùng xem các trách nhiệm thường được khắc sâu của một test leader:

Một Test lead thường chịu trách nhiệm cho các hoạt động sau:

#1. Phải có khả năng xác định cách mà các Test team của mình được sắp xếp trong tổ chức và cách mà nhóm test đạt được lộ trình đã được xác định trong dự án và tổ chức.

#2. Cần xác định phạm vi kiểm thử cần thiết cho một phiên bản sản phẩm bàn giao cụ thể dựa trên các yêu cầu của tài liệu.

#3. Đưa ra kế hoạch kiểm thử sau khi thảo luận với nhóm kiểm thử và được nhóm quản lý/phát triển xem xét và phê duyệt.

#4. Phải xác định các số liệu cần thiết. Các số liệu này có thể là một mục tiêu vốn có cho nhóm kiểm thử.

#5. Phải xác định effort kiểm thử cần thiết bằng cách tính toán kích thước cần thiết cho phiên bản sản phẩm bàn giao cụ thể và lập kế hoạch effort cần thiết cho cùng một bản như vậy.

#6. Chỉ ra những kỹ năng nào được yêu cầu và cân bằng các nguồn lực tester phù hợp với những yêu cầu đó dựa trên sở thích của chính họ. Và cũng xác định nếu có bất kỳ khoảng cách kỹ năng và kế hoạch cho các buổi đào tạo và giáo dục cho các nguồn lực tester được xác định.

#7. Xác định các công cụ cho báo cáo kiểm thử, quản lý kiểm thử, kiểm thử tự động,v.v...và hướng dẫn nhóm về cách sử dụng các công cụ đó. Một lần nữa, lập kế hoạch các buổi truyền đạt kiến thức về các công cụ cho các thành viên trong nhóm khi họ phải sử dụng nếu cần thiết.

#8. Giữ lại các thành viên có kỹ năng tốt và có khả năng dẫn dắt để hướng dẫn cho cách thành viên mới khi được yêu cầu, do đó cho họ cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo của bản thân.

#9. Tạo môi trường vui vẻ và thuận lợi cho tất cả các thành viên trong nhóm để đảm bảo rằng họ có thể phát triển tối đa các khả năng của mình.

Quản lý các Test team hiệu quả:

#1. Bắt đầu các hoạt động lập kế hoạch kiểm thử với việc thiết kế test case và khuyến khích nhóm tổ chức các cuộc họp đánh giá và đảm bảo rằng các ý kiến đánh giá được vận dụng và kết hợp.

#2. Trong chu kỳ kiểm thử, hãy theo dõi quá trình kiểm thử bằng cách liên tục đánh giá công việc được giao cho từng thành viên và cân đối hoặc phẩn bổ lại chúng linh hoạt theo yêu cầu.

#3. Kiểm tra xem nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc đạt đúng tiến độ hay không và thảo luận với các thành viên để tìm ra các vấn đề mà họ có thể đang phải đối mặt và cố gắng hết sức để giải quyết chúng.

#4. Tổ chức các cuộc họp trong nhóm kiểm thử để đảm bảo mọi người đều biết những gì các thành viên khác trong nhóm đang làm.

#5. Thông báo trạng thái thường xuyên cho các bên liên quan và người quản lý, tự tin về công việc đang được thực hiện.

#6. Chuẩn bị bất kỳ kế hoạch giảm thiểu rủi ro nếu trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào được dự kiến.

#7. Thu hẹp bất kỳ khoảng cách và sự khác biệt giữa nhóm kiểm thử và quản lý để tạo thành kênh giao tiếp hai chiều rõ ràng.

Quản lý kiểm thử - Test management

Mặc dù Người dẫn dắt - Leader có thể có nghĩa là toàn bộ các lĩnh vực như kiến thức, khả năng chủ động, trực giác, sự ảnh hưởng đến các quyết định, v.v., nhưng thường thấy rằng nhiều khi các Test lead nhất định sở hữu gần như tất cả những phẩm chất này, họ vẫn có thể hoàn thành các mục tiêu trong việc quản lý các nhóm kiểm thử của họ một cách hiệu quả do họ cố gắng đưa ra những phẩm chất này của bản thân.

Thông thường trong các nhóm kiểm thử, mặc dù việc dẫn dắt và việc quản lý đi đôi với nhau, nhưng chắc chắn chúng không có ý nghĩa tương tự.

Một Test lead có thể sở hữu tất cả các kỹ năng dẫn dắt trên giấy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cũng có thể quản lý một nhóm. Chúng ta có một số quy định được đặt ra cho chính các quy trình kiểm thử. Tuy nhiên, nghệ thuật quản lý của các nhóm kiểm thử thường là một khu vực màu xám về mặt xác định quy tắc cứng và nhanh cho việc quản lý.

Bất kỳ suy nghĩ nào về lý do tại sao điều đó có thể và làm thế nào mà bất kỳ nhóm kiểm thử nào lại khác với các nhóm khác?

Tôi nghĩ rằng điều đó cực kỳ quan trọng để nhận ra rằng với một nhóm kiểm thử sử dụng phương pháp quản lý hoàn hảo về mặt lý thuyết và đã được chứng minh, có thể không phải lúc nào cũng hoạt động tốt.

Những điều quan trọng sau cần xem xét để quản lý các nhóm kiểm thử một cách hiệu quả:

1. Hiểu các Tester

Một công việc của người kiểm thử là tìm ra các lỗi hoặc các sai lầm trong phần mềm để cải thiện chất lượng của nó. Trong một nhóm, có thể có những người kiểm thử hoàn toàn thích phá vỡ code bằng cách đưa vào các kiểu kiểm thử sáng tạo. Không cần phải nói, điều này đòi hỏi một người phải có kỹ năng, sự sáng tạo và kiểu tư duy nhìn phần mềm khá khác biệt so với những người còn lại.

Với một lượng thời gian đáng kể dành cho công việc của bạn trong cuộc sống hàng ngày và kinh nghiệm ngày càng tăng, nguồn lực tester gần như không thể thoát ra khỏi kiểu suy nghĩ kiểm thử này và nó trở thành một phần của con người họ, cá nhân và chuyên nghiệp. Họ tìm kiếm các khiếm khuyết trong hầu hết mọi thứ, từ sản phẩm đến quy trình, test leader, người quản lý, v.v.

Dành thời gian để hiểu được suy nghĩ này của nhóm kiểm thử là bước đầu tiên và quan trọng nhất để có thể rút ra cách tiếp cận quản lý kiểm thử một cách hợp lý cho một Test lead.

2. Môi trường làm việc của tester

Nhóm kiểm thử thường thấy mình phải đối phó với áp lực cao vì thời hạn nghiêm ngặt đối với số lượng kiểm thử khổng lồ mà họ cần phải đạt được với số lượng tester nhất định.

Đôi khi có thể có sự chậm trễ trong việc cung cấp code cho nhóm kiểm thử hoặc chậm trễ trong việc có được môi trường cần thiết hoặc chậm trễ trong việc sửa chữa/xác minh lỗi do vô số yếu tố. Tất cả điều này, không có phần mở rộng trong lịch trình.

Ngoài ra, có thể cần một lượng lớn nỗ lực kiểm thử, theo đó kiểm thử không đầy đủ có thể trực tiếp đặt ra câu hỏi về chất lượng sản phẩm.

Mặc dù các nhóm kiểm thử có thể đánh dấu các rủi ro nhất định mà họ xác định chủ động, nhiều lần điều này có thể không được quản lý nhìn một cách tích cực bởi vì họ có thể không hoàn toàn hiểu được các tình huống thực tế liên quan hoặc họ có thể xem đó là một sự thiếu sót trong cấp độ kỹ năng của test team.

Không nghi ngờ gì nữa, các nhóm kiểm thử đã trải qua mức độ thất vọng cao cùng với áp lực phải bàn giao đúng hạn. Do môi trường mà nhóm kiểm thử thường xuyên tiếp xúc, làm việc trong đó có thể là đầu vào vô giá cho người dẫn dắt/quản lý kiểm thử để quản lý hiệu quả.

3. Vai trò của Test team

Sau rất nhiều năm trong lĩnh vực kiểm thử, tôi đã nhận ra rằng không có số lượng kiểm thử nào là kiểm thử "đầy đủ" và phát hiện ra tất cả các khiếm khuyết là một hiện tượng hư cấu. Vì vậy, nhiều lần bất kể nỗ lực kiểm thử lớn, các lỗi được tìm thấy trong môi trường của khách hàng hoặc môi trường sản xuất và được định nghĩa là "thoát khỏi" từ các nhóm kiểm thử. Nhóm kiểm thử thường thực hiện các cú đánh như vậy và được yêu cầu mô tả định lượng phạm vi kiểm thử của họ để giải thích nếu vấn đề này có thể bị gặp phải trong chu kì kiểm thử. Đôi khi, điều này gây ra sự thất vọng lớn cho những người kiểm thử, về cách mà vai trò và kỹ năng của họ được thể hiện cho người khác thấy và tầm nhìn của chính họ trong bức tranh rộng lớn hơn.

Phần kết luận

Hiểu tất cả những thực tế này trong các nhóm kiểm thử sẽ giúp thiết lập mức độ của phương pháp quản lý để tuân theo, điều đó có nghĩa là sẽ có cơ hội tốt để tránh xa các kỹ thuật quản lý lý thuyết và tiêu chuẩn.

Bài viết sau tôi sẽ đề cập đến các kỹ thuật này trong phần thứ hai của hướng dẫn này.

Nguồn: https://www.softwaretestinghelp.com/test-lead-responsibilities-and-how-to-manage-test-team-effectively/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.