Ux Design

Ux Design

Sort by: Newest posts

Bài 1: Lý thuyết về màu sắc trong thiết kế. Lý thuyết màu.

3.2K 1 0
3

7 nguyên tắc thiết kế cho IoT

640 2 0
-1

9 công cụ mà người làm trải nghiệm người dùng cần phải có

923 0 0
3

11 nguyên tắc khi thiết kế Bottom Navigation Bar trên mobile

1.6K 2 2
2

Don Norman (ông tổ của UX) nói về 3 thứ cảm xúc cần tạo ra cho sản phẩm

453 1 0
2

Áp dụng Agile vào quy trình thiết kế UX – kinh nghiệm từ Google

971 4 0
1

UX Design: 10 thứ về thiết kế UX mà các website về du lịch có thể gợi ý cho bạn

277 0 0
1

Một người làm thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cần có những kỹ năng gì?

731 0 0
2