test

test

Sort by: Newest posts

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

1.5K 0 0
1

Kiểm thử thông minh

153 0 0
1

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

171 0 0
1

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

336 2 1
1

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 2

88 0 0
0

Làm thế nào để kiểm tra lưu lượng của website

948 1 0
1

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

837 4 0
1

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

3.3K 1 0
0

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 1

275 1 0
0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

485 0 0
0

Viết Test Case từ 1 Scenario đã có

1.2K 1 0
0

Mã thẻ Credit Card dùng để Test thanh toán tại Nhật.

3.7K 5 4
2

Unit-test Android và mặt trái của con số % coverage

635 1 0
1

Khảo sát đặc tả và mã nguồn (Phần 2)

105 1 1
1

Giới thiệu về UI Testing trong iOS

1.2K 2 0
1

Khảo sát đặc tả và mã nguồn (Phần 1)

305 3 2
4

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

28.1K 13 0
17