+1

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

MỞ ĐẦU

SDLC là viết tắt của cụm từ Software Development Lifecycle (vòng đời phát triển phần mềm). SDLC là 1 quá trình phát triển hệ thống thông tin với sự phân tích, thiết kế, tiến hành và bảo trì hệ thống 1 cách phù hợp. SDLC được cho là bằng với lớp hai của kết nối hệ thống mở hoặc mô hình OSI của truyền thông mạng. Cấp độ này của giao thức đảm bảo luồng dữ liệu thích hợp từ cấp này sang cấp khác. Trong bất kỳ mạng máy tính lớn nào, máy chủ lớn được coi là máy trạm chính và các thiết bị khác được biết là máy trạm thứ cấp. Do đó, SDLC sử dụng trạm chính và trạm thứ cấp cho phương thức liên lạc của nó. Máy trạm thứ cấp có địa chỉ riêng và chúng được gắn vào cổng chung, được gọi là đa điểm của thả đa sắp xếp. SDLC được sử dụng để liên lạc điểm-điểm (Point to Point communication). Nó được sử dụng rất nhiều cho việc thông tin liên lạc từ xa. Có nhiều điều quan trọng liên quan đến SDLC. Nó là được coi là cơ sở của giao thức liên kết dữ liệu tiêu chuẩn trong ISO, kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao. SDLC là các giao thức hiệu quả và chúng được sử dụng trong mạng lưới chặt chẽ với các dòng riêng của nó. Trong vòng đời phát triển phần mềm, lỗi xảy ra và các khiếm khuyết chắc chắn bị phát sinh. Các tổ chức lớn nhất nhận thức được tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm vòng đời để phát hiện và loại bỏ những khiếm khuyết này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình kiểm tra thường xuyên chiếm 40% chi phí phát triển phần mềm. Với sự phát triển yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả, nó đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức để cải thiện phần mềm. SDLC hoạt động như một hướng dẫn cho dự án và cung cấp sự linh hoạt và phương tiện phù hợp để điều chỉnh các thay đổi và thực hiện dự án để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng. Các giai đoạn SDLC xác định lịch trình chính và các mốc giao hàng đảm bảo kịp thời hạn và giao đúng cho khách hàng trong phạm vi ngân sách và các ràng buộc khác và yêu cầu dự án. SDLC đóng góp vào việc quản lý dự án và hoạt động quản lý khi chúng phải được giới thiệu trong từng giai đoạn của SDLC. Waterfall là một mô hình SDLC tuần tự và không lặp, trong đó mô tả dòng chảy của các giai đoạn. Giai đoạn sau sẽ không được bắt đầu trừ khi giai đoạn trước được hoàn thành. Mô hình thác nước bao gồm các giai đoạn sau:

 1. Thu thập yêu cầu
 2. Thiết kế
 3. Thực thi
 4. Kiểm thử
 5. Bảo trì

PHẠM VI KIỂM TRA PHẦN MỀM

Chức năng chính của kiểm thử phần mềm là phát hiện lỗi. Phạm vi kiểm thử phần mềm bao gồm thực thi mã đó trong các môi trường khác nhau và cũng để kiểm tra các khía cạnh của mã - phần mềm có làm đúng chức năng, những gì nó được cho là để làm và hoạt động theo các thông số kỹ thuật hay không. Khi chúng ta tiến xa hơn, chúng ta bắt gặp một số câu hỏi chẳng hạn như, "Khi nào bắt đầu thử nghiệm?" và "Khi nào dừng thử nghiệm?". Nó được khuyến nghị để bắt đầu thử nghiệm từ các giai đoạn ban đầu của phát triển phần mềm. Điều này không chỉ giúp khắc phục lỗi trước giai đoạn cuối, mà cũng làm giảm việc tìm lại lỗi trong các giai đoạn từ ban đầu và mọi lúc sau đó. Nó tiết kiệm thời gian và hiệu quả chi phí. Kiểm thử phần mềm là quá trình liên tục, có khả năng vô tận nhưng phải dừng lại ở đâu đó, do thiếu thời gian và ngân sách. Việc kiểm thử được yêu cầu để đạt được lợi nhuận tối đa với sản phẩm chất lượng tốt trong phạm vi có những hạn chế về thời gian và tiền bạc. Tester phải tuân theo một số cách thức thủ tục mà thông qua đó tester có thể đánh giá được việc bao phủ toàn bộ những điểm được yêu cầu cho việc kiểm thử hoặc những điểm có khả năng bị bỏ sót. Để giúp tester thực hiện các hoạt động hàng ngày này, một đường cơ sở (baseline) được thiết lập và nó được thực thi dưới dạng danh sách kiểm tra (checklist). Trong việc phát triển phần mềm hiện nay, một tổ chức thử nghiệm có thể tách biệt với nhóm phát triển (DEV). Các thành viên trong nhóm kiểm thử có nhiều vai trò khác nhau. Thông tin có nguồn gốc từ kiểm thử phần mềm có thể được sử dụng để sửa quy trình phát triển phần mềm.

ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Có nhu cầu đo phần mềm, cả khi phần mềm đang được phát triển và sau khi hệ thống sẵn sàng đi vào sử dụng. Mặc dù khá là khó khăn để đo lường được các yếu tố trìu tượng, tuy nhiên các yếu tố này cần được kiểm soát. Có một số ứng dụng quan trọng của việc đo lường phần mềm. Các software metric giúp tránh những cạm bẫy như:

 1. Chi phí vượt mức
 2. Xác định nơi vấn đề xảy ra
 3. Làm rõ mục tiêu Nó sẽ trả lời các câu hỏi như:
 4. Ước tính của từng hoạt động của quá trình là bao nhiêu?
 5. Chất lượng của code đã được phát triển là gì?
 6. Làm thế nào để cải thiện việc code hiệu quả kém? Nó giúp đánh giá chất lượng của phần mềm, ước tính chi phí và công sức, thu thập dữ liệu, đánh giá năng suất và hiệu suất.

GIAI ĐOẠN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LIFECYCLE

Giai đoạn thử nghiệm có tầm quan trọng trong SDLC do chính vai trò của nó trong việc phát hiện lỗi (BUG) và sửa lỗi (FIX BUG). Các giai đoạn của SDLC được theo dõi trong cả hai chu kỳ thử nghiệm và phát triển của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào. Dưới đây là các giai đoạn của SDLC:

1. Thu thập yêu cầu và Phân tích (Requirement gathering and Analysis)

Trong giai đoạn này, các yêu cầu thích hợp của dự án được thu thập. Tất cả các chức năng được đưa vào để tập trung. Tất cả các loại yêu cầu và phân tích yêu cầu người dùng được thực hiện trong giai đoạn này.

2. Thiết kế hệ thống (System design)

Đây là giai đoạn tiếp theo trong SDLC, nơi thiết kế hệ thống thô được thực hiện. Với tất cả dữ liệu và thông tin được thu thập, một thiết kế hệ thống được thực hiện.

3. Phát triển (Development)

Đây là giai đoạn tiếp theo sau khi thiết kế hệ thống của dự án được thực hiện. Theo thiết kế, code phù hợp được viết ra để đạt được yêu cầu thiết kế đó. Ngôn ngữ lập trình có thể được chọn tùy theo các yêu cầu khác nhau của từng dự án.

4. Kiểm tra hệ thống (System tesing)

Ngay sau giai đoạn phát triển, việc kiểm thử được thực hiện để biết kết quả của ứng dụng. Kiểm thử được thực hiện để biết được kết quả thực tế và kết quả mong đợi đạt được như thế nào.

5. Vận hành và bảo trì (Operations and Maintenance)

Đây là giai đoạn cuối cùng của SDLC, nơi phần mềm được phát triển đang được phân phối cho người dùng cuối những người sẽ chịu trách nhiệm để duy trì và sử dụng nó cho các hoạt động thích hợp. Phần mềm được phát triển phải có khả năng thích ứng cho bất kỳ những thay đổi nào sau này.

VAI TRÒ CỦA KIỂM THỬ TRONG SDLC

1. Giai đoạn khởi đầu

Một kỹ sư kiểm thử cần hiểu sự cần thiết của việc kiểm thử dự án trong giai đoạn này.

2. Giai đoạn xây dựng

Trong giai đoạn này, bất kỳ người tester nào cũng phải cố gắng hiểu dự án được phát triển như thế nào. Các yêu cầu phải được thực hiện 1 cách trơn tru, dễ dàng.

3. Giai đoạn xây dựng

Các Dev đóng một vai trò quan trọng và họ giúp phát triển thiết kế phần mềm. Tester phải biết rằng tất cả các yêu cầu phải được truy vấn thông qua các trường hợp thử nghiệm (Test cases ). Test hệ thống (System testing) và test tích hợp (Intergration tesing) là cần thiết trong giai đoạn này.

4. Giai đoạn chuyển tiếp

Trong giai đoạn này nếu có bất kỳ lỗi nào được tìm thấy thì chúng phải được tái kiểm thử (re-test) và việc này sẽ diễn ra trong giai đoạn kiểm thử hồi quy (Regression tesing). Bằng việc tiến hành test hồi quy, sản phẩm chất lượng được ra đời. Với sự trợ giúp của quá trình kiểm thử trong SDLC, bất kỳ sản phẩm cơ bản nào cũng được chuyển đổi thành sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy.

MÔ HÌNH VÒNG ĐỜI:

Có nhiều loại mô hình SDLC và mỗi mô hình này đều sử dụng giai đoạn kiểm thư. Vì vậy, điều này làm cho việc kiểm thử trở thành một phần rất quan trọng trong bất kỳ vòng đời phát triển phần mềm nào. Với kiểm thử đơn vị (Unit testing), kiểm thử tích hợp (Intergration tesing), kiểm thử hệ thống (System tesing), kiểm thử hồi quy (Regression tesing) và kiểm thử chấp nhận của người dùng (User acceptance tesing) và các loại kiểm thử chính sẽ giúp bất kỳ developer nào cho ra được một sản phẩm đáng tin cậy và ứng dụng web hữu ích. Quá trình kiểm thử cũng đi theo vòng đời của riêng mình như phân tích kiểm thử, kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử và thực thi kiểm thử. SDLC được cho là bằng với lớp hai của kết nối hệ thống mở hoặc mô hình OSI của truyền thông mạng. Cấp độ này của giao thức đảm bảo luồng dữ liệu thích hợp từ cấp này sang cấp khác. Trong bất kỳ mạng máy tính lớn nào, máy chủ lớn được coi là máy trạm chính và các thiết bị khác được biết là máy trạm thứ cấp. Do đó, SDLC sử dụng trạm chính và trạm thứ cấp cho phương thức liên lạc của nó. Máy trạm thứ cấp có địa chỉ riêng và chúng được gắn vào cổng chung, được gọi là đa điểm của thả đa sắp xếp. SDLC được sử dụng để liên lạc điểm-điểm (Point to Point communication). Nó được sử dụng rất nhiều cho việc thông tin liên lạc từ xa. Có nhiều điều quan trọng liên quan đến SDLC. Nó là được coi là cơ sở của giao thức liên kết dữ liệu tiêu chuẩn trong ISO, kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao. SDLC là các giao thức hiệu quả và chúng được sử dụng trong mạng lưới chặt chẽ với các dòng riêng của nó. Trong vòng đời phát triển phần mềm, lỗi xảy ra và các khiếm khuyết chắc chắn bị phát sinh. Các tổ chức lớn nhất nhận thức được tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm vòng đời để phát hiện và loại bỏ những khiếm khuyết này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình kiểm tra thường xuyên chiếm 40% chi phí phát triển phần mềm. Với sự phát triển yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả, nó đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức để cải thiện phần mềm. SDLC hoạt động như một hướng dẫn cho dự án và cung cấp sự linh hoạt và phương tiện phù hợp để điều chỉnh các thay đổi và thực hiện dự án để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng. Các giai đoạn SDLC xác định lịch trình chính và các mốc giao hàng đảm bảo kịp thời hạn và giao đúng cho khách hàng trong phạm vi ngân sách và các ràng buộc khác và yêu cầu dự án. SDLC đóng góp vào việc quản lý dự án và hoạt động quản lý khi chúng phải được giới thiệu trong từng giai đoạn của SDLC.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM THỬ TRONG SDLC

Một số điều quan trọng cần thiết trong giai đoạn SDLC.

1. Xác định lỗi (Bugs/ Defects)

Giai đoạn kiểm thử là một giai đoạn xác định lỗi trong ứng dụng. Những lỗi này có thể ở cấp đơn vị hoặc hệ cấp độ hệ thống. Với rất nhiều giai đoạn kiểm thử, bạn có thể tránh được bất kỳ loại lỗi nào có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn.

2. Thông tin cho các bên liên quan và uy tín của công ty

Với sự trợ giúp của giai đoạn kiểm thử, nó giúp bạn biết trạng thái, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các bên liên quan sẽ có được thông tin tốt thông qua giai đoạn kiểm thử cũng như là chất lượng của sản phẩm.

3. Cải thiện chất lượng sản phẩm

Vì thử nghiệm là giai đoạn giúp biết được kết quả thực tế và kết quả mong đợi nên chắc chắn, nó có thể giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm của bạn. Với quy trình kiểm thử thích hợp được thực hiện, các lỗi sẽ được phát hiển và xử lý, từ đó đưa ra được ứng dụng phần mềm hoàn hảo cho người dùng.

4. Tầm quan trọng của kỹ thuật

Trong bất kỳ vòng đời SDLC nào, giai đoạn kiểm thử rất quan trọng đối với các khía cạnh kỹ thuật, vì nó phải đưa ra được một ứng dụng kỹ thuật tốt nhất.

5. Để đi trước bất kỳ nhà phát triển cạnh tranh nào

Các công cụ và phương pháp kiểm thử hoàn hảo giúp bạn và ứng dụng của bạn phát triển trên thị trường và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác. Với việc thực hiện tất cả các giai đoạn thử nghiệm, bạn sẽ phát triển được ứng dụng phần mềm an toàn và bảo mật.

6. Tránh xa mọi mối nguy

Khi bạn phát triển bất kỳ phần mềm nào, việc kiểm thử đóng vai trò quan trọng. Khi bạn cung cấp phần mềm của bạn mà không có bất kỳ thử nghiệm nào thì nó có thể gây nguy hiểm cho chính người đang sử dụng nó. Để giữ cho tất cả mọi người tránh xa mọi mối nguy hiểm, quá trình kiểm thử là cần thiết phải được tiến hành.

7. Cải thiện chất lượng

Phần mềm được kiểm tra chính xác, cẩn thận giúp bạn tự tin hơn trong quá trình đưa phần mềm vào ứng dụng thực tế. Nó cải thiện chất lượng của phần mềm liên tục và tất cả các loại kiểm thử, các quy trình nghiêm ngặt sẽ tạo ra một ứng dụng an toàn và đem đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng cuối.

8. Xác thực

Một trong những mục tiêu chính của giai đoạn thử nghiệm trong SDLC là để xác thực (Verification) và xác nhận (Validation). Kiểm thử là một giai đoạn có thể hoạt động như một metric được sử dụng rất nhiều trong phương pháp V & V. Dựa trên kết quả kiểm thử, có thể so sánh được sự khác nhau giữa các sản phẩm.

9. Ước tính độ tin cậy

Đây là một yếu tố quan trọng khác được xác định bởi giai đoạn kiểm thử. Nếu ứng dụng phần mềm của bạn đã trải qua tất cả các cấp độ nhỏ như kiểm thử đơn vị (Unit testing) và kiểm thử lớn như kiểm thử hồi quy (regression testing) thì nó chắc chắn là một ứng dụng đáng tin cậy. Vì thế kiểm thử xác định độ tin cậy của ứng dụng phần mềm của bạn. Kiểm thử có thể hoạt động như là phương pháp thống kê tốt nhất xác định việc thử nghiệm hoạt động trên ứng dụng dẫn đến một phần mềm đáng tin cậy.

10. Chứng minh tính khả dụng và khả năng vận hành

Một thiết kế có thể kiểm tra là một thiết kế có thể dễ dàng xác nhận, làm sai lệch và duy trì. Bởi vì kiểm thử là một nỗ lực nghiêm ngặt và đòi hỏi thời gian và chi phí đáng kể, thiết kế kiểm thử cũng được coi là một quy tắc thiết kế quan trọng để phát triển phần mềm.

SDLC và STLC là gì? Giải thích các giai đoạn khác nhau của nó?

SDLC là vòng đời phát triển phần mềm. Các giai đoạn khác nhau của SDLC như sau

 1. Giai đoạn yêu cầu
 2. Giai đoạn thiết kế (HLD, DLD (Thông số chương trình))
 3. Coding
 4. Kiểm thử (Testing)
 5. Giải phóng (Release)
 6. Bảo trì (Maintance)

STLC là vòng đời kiểm thử phần mềm. Các giai đoạn khác nhau của STLC như sau:

 1. Nghiên cứu hệ thống
 2. Lập kế hoạch kiểm thử
 3. Viết Test Case hoặc script
 4. Xem lại trường hợp kiểm thử
 5. Tiến hành kiểm thử
 6. Theo dõi lỗi
 7. Báo cáo lỗi

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm là gì?

 1. Tiêu chí đầu vào là quá trình phải có khi hệ thống bắt đầu, như
 • SRS - Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm
 • FRS - Thông số kỹ thuật yêu cầu chức năng
 • Use case
 • Test case
 • Test plan
 1. Tiêu chí release đảm bảo kiểm thử đã hoàn thành chưa và ứng dụng đã sẵn sàng để đi vào sử dụng như
 • Test summary report
 • Metrics
 • Defects analysis report

KẾT LUẬN

Như chúng ta có thể thấy, kiểm thử phần mềm là một công việc rất lớn. Nó đóng một vai trò rất quan trọng để có một quá trình hiệu quả trước khi bắt tay vào bất kỳ nỗ lực phát triển phần mềm lớn nào. Kiểm thử là cần thiết cho sự thành công của nỗ lực chung và cung cấp phần mềm chất lượng cho người dùng cuối.

REFERENCE:

https://www.ijser.org/researchpaper/Importance-of-Testing-in-Software-Development-Life-Cycle.pdf


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.