+3

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

Hello sau 1 thời gian rất dài rồi lâu lâu giờ mình mới viết 1 bài chia sẻ nho nhỏ với các bạn 😃).

Hôm nay mình sẽ viết về 1 số thủ thuật để thao tác nhanh trên ubuntu. Giả sử như này: bạn hàng ngày làm việc với ubuntu và phải sử dụng command line rất nhiều. có những command bạn phải dùng thường xuyên và việc gõ đi gõ lại rất mất thời gian. Vậy thay vì phải gõ đi gõ lại thì mình có thể thay các command dài loằng ngoằng đó bằng các command khác ngắn gọn dễ nhớ dễ sài hơn.

Trước tiên vào file .bashrc ở thư mục root của bạn có thể là

nano ~.bashrc  
nano ~/.bashrc  
nano ~/bin/.bashrc  

Các bạn xem thử trong 3 cái đó mà không có thì thôi cứ tạo bừa 1 cái là được :v tạo xong thì các bạn nên đặt lại quyền file .bashrc thành 644 cho nó chuẩn :3 ( Nếu không nhớ thì sài command dưới của mình nhé ).

chmod 644  .bashrc  

file .bashrc lúc đầu nếu có thì nó ghi loằng ngoằng cái gì chúng ta không cần phải quan tâm lắm. Bởi có quan tâm thì cũng không cần phải sửa gì. Tiếp đến giờ ta sẽ sửa file .bashrc để thêm các alias cần thiết phục vụ việc gõ command nhanh. Việc đặt alias các bạn cần chú ý là nên đặt alias có ý nghĩa và tránh bị trùng với các command khác có sẵn hoặc với các alias khác.

để thêm 1 alias mới ta viết như sau

alias <new_command>='<old_command>'  

version việt nam cho bạn nào k rõ tiếng anh là :v

alias <command mới>='<command cũ>'  

ví dụ :

alias gs='git status'

Bây giờ mình sẽ share cho các bạn một vài command mình hay dùng và được các anh chị đi trước share lại để các bạn tiện sài nhé :3

Với git mình hay dùng một số command này, nhưng với các command nguy hiểm thì mình vẫn để nguyên không dùng alias vì để thế mình thấy không nên. Các command ngắn dưới này là mình lấy các ký tự đầu để ghép lại với nhau cho dễ nhớ nhé.

new_command old_command
gd git diff
gs git status
ga git add
gco git checkout
gcm git commit
gl git log
gl-o git log --oneline
gb git branch
gco-b git checkout -b
grb git rebase
grs git reset
gpush git push
gpull git pull
gfa git fetch --all

Other

Các command này mình chỉ ra nhưng có thể một số cái phải sửa lại mới sài được nhé 😃))

new_command old_command type
prj cd /home/<your_project_directory>/
sai sudo apt-get install
cu composer update composer
paca php artisan cache:clear laravel
pacg php artisan config:cache laravel
parm php artisan migrate laravel
rdm rake db:migrate rails
bi bundle install rails

Vân vân và mây mây các bạn thấy command cần thiết thì tự ý tùy chỉnh để có thể làm việc như ý và đạt hiệu quả cao nhé.

Cuối cùng sau khi sửa xong các file các bạn hãy chạy command sau

source ~/.bashrc  

hoặc

. ~/.bashrc  

Để có thể bắt đầu sử dụng các command mới của bạn ngay lập tức nhé 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.