Le Thi Ngan

@LeThiNgan

Hướng dẫn từng bước thay đổi nghề nghiệp từ Tester sang BA (Business Analyst) - Nhà phân tích nghiệp vụ

8 0 0
0

Sự cố trong kiểm thử phần mềm - Incident

13 0 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Log bug

50 0 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Thực hiện test

118 1 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Test case

121 0 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Test Plan

141 0 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Test Design

247 0 0
0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Đọc tài liệu

457 1 0
0

Phát triển ứng dụng di động và danh sách kiểm thử - 17 điều cần nhớ trước khi phát triển 1 ứng dụng

27 0 0
0

Kiểm thử API

333 0 0
0

Độ ưu tiên (Priority) và Độ nghiêm trọng (Severity) trong quản lý Bug

243 1 0
0

Tìm hiểu về kỹ thuật Phân lớp tương đương - Equivalence Patitioning

Tìm hiểu về Selenium IDE (P2)

79 0 0
0

Tìm hiểu tính năng Selenium IDE (P1)

68 0 0
0

Giới thiệu về Selenium và Selenium IDE

486 0 0
0

Những điều cần lưu ý khi làm việc với người Nhật Bản

498 0 0
0