Avatar

Sun* Blockchain Team

We're Blockchain Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

108 82 9

Tất cả những gì bạn cần biết về Loom Network

220 0 0
5

Cơ Chế Đồng Thuận Delegated Byzantine Fault Tolerance Của NEO

71 0 0
3

[BITCOIN] Giải mã bí ẩn Lighting Network và cách thức hoạt động

97 0 0
5

Ứng dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng

955 1 0
8

Tìm hiểu về Kyber Network - ICO lớn nhất của blockchain startup Việt Nam

197 0 1
4

Giới thiệu về Quorum, nền tảng dựa trên Ethereum dành cho doanh nghiệp

118 0 0
3

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

764 3 3
14

Bài 4. Transaction trong Hyperledger Fabric

307 0 0
4

Bài 3. Các khái niệm cơ bản trong Hyperledger Fabric

490 1 1
6

Một ứng dụng trên Hyperledger Fabric sẽ trông như thế nào ?

868 3 7
7

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

69 1 0
4

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

115 0 0
6

Truy gốc nguồn gốc hải sản với Blockchain

439 2 0
5

Giới Thiệu Về Drizzle Framework - Cách Xây Dựng Một Dapp BlockChain Với Drizzle

138 1 0
4

Kiểm thử Solidity với Truffle

117 3 0
4

Bàn về vấn để mở rộng trong Blockchain

174 2 0
5

Bài 2. Giới thiệu Hyperledger Fabric. Cấu trúc của một mạng Hyperledger Fabric

963 1 0
8

Hyperledger là gì ? Giới thiệu tổng quan về các dự án của hệ sinh thái Hyperledger

495 1 0
5

Bài 1. Blockchain là gì ? Bitcoin là gì ? Phân biệt Private Blockchain với Public Blockchain.

631 1 1
8

Làm Sáng Tỏ Phương Pháp Delagated Proof of Stake (DPoS) là gì? Điều Khác Biệt Của DPoS với PoS và PoW

189 0 0
7