Avatar

Sun* Blockchain Team

We're Blockchain Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

108 82 9

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Cocos Creator

221 1 0
7

[BITCOIN] Polar 1 nốt nhạc setup xong lightning network

141 0 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

555 6 1
24

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Vuejs

462 3 0
6

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Reacjs

665 0 0
7

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp)

571 0 0
4

Bài 2. Triển khai một mạng Hyperledger Sawtooth Network trên môi trường Docker.

91 1 1
2

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.2K 2 0
8

Bài 1. Giới thiệu một nền tảng Private Blockchain khác - Hyperledger Sawtooth !

160 1 0
1

Cơ chế " Provably fair " của những game gambling online

125 0 0
2

Giới thiệu Chainlink, giải pháp phi tập trung kết nối blockchain với dữ liệu bên ngoài

117 2 0
4

Lộ trình bắt đầu tìm hiểu về public blockchain

586 6 0
11

Bài 6. Identity trong Hyperledger Fabric. Phân biệt Enroll với Register.

121 0 0
2

[BITCOIN] Lightning Network toàn thư - hồi 2 : Giao tiếp với lightning network bằng gRPC !!!

42 0 0
2

NEO Blockchain Và Mục Tiêu Về Nền Kinh Tế Thông Minh

123 1 0
2

Tìm hiểu về nền tảng blockchain EOS

162 2 0
2

Bài 5: Các bước cơ bản để dựng 1 Hyperledger Fabric Network

374 0 2
3

Giới thiệu về Arcblock, nền tảng hứa hẹn dẫn đầu trong xu hướng blockchain 3.0

75 0 0
1

[BITCOIN] Lightning Network toàn thư - hồi 1 : Setting up local cluster

117 0 0
3

[BITCOIN] BTCD là gì nó có ăn được không ?

90 0 0
1