Viblo CV - New resume templates

Sự tương đồng & khác biệt giữa Scrum & Extreme Programming (XP)

54 0 0
3

Restful API with Java framework Dropwizard ( Đờ rốp wi dớt ).

300 1 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

170 1 0
3

10 Ứng dụng thực tế đối với AJAX

216 2 0
0

Giao tiếp hiệu quả

93 0 0
0

Những tính năng mới mà Apple giới thiệu trên iOS 14

103 0 0
0

Flutter Widget: Container

72 0 0
1

Win-KeX - kéo Windows và Kali hoà làm một

90 1 2
4

Làm thế nào để QA có thể hỗ trợ hiệu quả quy trình UAT?

40 0 0
0

Google Data on Rails

53 0 1
2

Khai thác lỗ hổng Path Traversal sử dụng Burp Community Suite cùng với tính năng Grep - Match trong Instruder

39 0 0
3

API Rate Limiting là gì và một số thuật toán hay dùng

168 2 2
5

Binary Search Algorithm

115 0 2
2

Xử lý sự kiện (Event) trong ReactJS

149 0 0
1

Mô đun và Gói trong Python

57 0 0
1

Cấu trúc dữ liệu​ trong Python

57 0 0
1

Tạo ra 1 package server (npm, nuget, ..) của riêng bạn

72 0 0
1

Tìm hiểu về Golang qua example RESTful API sử dụng Gorilla Mux

71 0 0
4

Chatwork Webhook - Tích hợp AI Simsimi vào Chatwork - Phần 1

93 0 1
3

Cài đặt EsLint trong Javascript, Typescript, React

78 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.