Avatar

Scope và Closure trong Javascript

1.7K 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Thay đổi phương pháp lấy thông tin location từ iOS8

157 0 0
0
Avatar

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

2.0K 1 0
0
Avatar

Bắt đầu với Sprite Kit

1.8K 0 0
1
Avatar

MySQL Query (phần 3)

2.8K 6 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Cách tạo một ứng dụng chạy video trên Android application

5.0K 2 9
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

2.8K 6 0
0
Avatar

XSS tấn công và phòng thủ: Các phương pháp tấn công XSS

15.4K 7 0
4
Avatar

Android App Performance - Part 1: Managing Memory

5.2K 8 1
  • Avatar
8
Avatar

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

3.3K 3 0
1
Avatar

Django framework part 1

2.4K 0 0
2
Avatar

CLOSURE TRONG JAVACRIPT

628 0 0
1
Avatar

Remove the permanent generation

348 0 0
0
Avatar

COMMIT LÀ GÌ TRONG GIT?

6.7K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

RECYCLERVIEW AND CARDVIEW TRONG ANDROID

6.8K 2 0
2
Avatar

KẾ THỪA TRONG RUBY

3.0K 4 1
  • Avatar
6
Avatar

VIẾT CODE RUBY HIỆU QUẢ

294 0 0
0
Avatar

Kiến trúc Ruby On Rails

1.5K 2 0
1
Avatar

some awesome AngularJS Features

222 1 0
0
Avatar

Strategy Pattern trong Ruby

222 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.