Ngô Đắc Du

@ngodacdu

Report

Phần 3: Provisioning Profiles

32 1 0
1

Phần 2: Certificate Signing Requests - CSR

31 0 0
0

Phần 1: Bàn về Code Signing trong iOS

125 0 0
5

Cùng nhau tìm hiểu On-Demand Resources ODR trong iOS

89 2 0
2

Sử dụng quảng cáo iAd Network của Apple trong ứng dụng iOS

75 2 0
2

Tìm hiểu về công nghệ App Thinning

191 1 0
1

Xây dựng tiện ích mở rộng sticker cho ứng dụng iMessage

152 3 0
2

Sử dụng Touch ID để đăng nhập ứng dụng

206 2 0
4

Lưu trữ dữ liệu với iCloud

112 0 0
1

Setup Rich Push Notifications Service

259 2 0
2

Sử dụng AsyncDisplayKit để phát triển ứng dụng iOS

280 0 0
4

Quản lý các môi trường khác nhau trong dự án

540 3 0
4

Sử dụng MessagePack đóng gói dữ liệu gửi qua GCDAsyncSocket như thế nào?

256 0 3
2

Cách tạo ra một đường cong mịn - Bezier path curve

1.0K 4 0
2

iOS concurrency

426 0 0
0

Unit test iOS

342 1 0
0

Làm thế nào để có thể custom collection view layout ?

1.1K 1 6
0

Background Mode iOS

686 4 0
0

Tìm hiểu về giao thức TLS - Transport Layer Security, mô hình thuật toán RSA

7.5K 1 0
1

Tìm hiểu về visual effect trong ios – Blur, vibrancy effect

389 0 0
0