Viblo CTF

Kiểm thử bảo mật - Penetration Testing

2.3K 0 0
1

Block trong Ruby

1.0K 0 0
0

Dịch Và Tìm Hiểu Chương 5- ISTQB( Kiem tra quan ly)(Phần 2)

424 0 0
0

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

618 1 0
2

Công việc phân tích yêu cầu trong một dự án phần mềm

3.5K 0 0
0

Kiểm thử trường hợp dữ liệu sai (không hợp lệ) là gì và làm thế nào để viết các test cases cho cho trường hợp dữ liệu sai?

691 0 0
0

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

239 2 0
4

Sức mạnh tuyện vời của Inject

519 4 4
3

Vì sao tôi ghét Rails

432 5 1
6

ECMAScript 6 fat arrow function

142 0 0
1

Tìm hiểu về UISearchController

738 1 0
0

Giới thiệu và cài đặt Prestashop - website thương mại điện tử

3.8K 2 0
1

Xây dựng backlink nội bộ

216 1 0
0

Những điều cần biết về mobile-friendly khi SEO.

122 0 0
0

Phương pháp tổ chức team test (Phần 1)

766 0 0
2

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

1.0K 5 1
7

[Slide Only] Object Oriented Design Principles

2.4K 8 5
11

HỌC TIẾNG NHẬT CÓ KHÓ HAY KHÔNG?

152 0 0
0

Quản lý rủi ro trong dự án web

1.1K 2 0
1

Interface không có thân hàm khi so sánh với Abstract class có còn đúng? - Xưa rồi diễm ơi!

716 1 0
2