Khuat Van Dung

@dzungkv95

Report

IOS Skeleton View

35 3 0
2

CustomView - Preview CustomView in Interface Builder.

76 0 0
1

Ứng dụng đa ngôn ngữ

59 1 0
1

Distributed software

23 0 0
0

The benefits and limitations of different database technologies

584 0 1
3

Software development methodology

39 0 0
-3

Fastlane - Add frame for screenshots

49 0 0
1

Fastlane - Auto capture screenshots

64 1 0
4

Stripe - Sử dụng plans, subscriptions để tạo lịch thanh toán.

92 0 0
0

Stripe - Tiêu chuẩn mới trong thanh toán trực tuyến

2.0K 2 3
12

Avoiding singletons in Swift

174 0 1
-1

Sử dụng IBDesignable và IBInspectable để làm việc với Interface Builder

166 0 1
1

Chatwork: Tự tạo emotion cho nhóm của bạn.

554 6 2
8

Strings: Có gì mới trong Swift 4?

419 3 1
2

Tìm hiểu về CocoaPods và Carthage

783 0 1
1

Swift 4 - Sử dụng Codable để làm việc với JSON

538 1 1
4