UI

UI

Sort by: Newest posts

Sự quan trọng của UX/UI trong quá trình xây dựng và phát triển một sản phẩm

1.1K 0 0
3

UX design: Những bài học từ video games

704 6 2
9

Làm việc với Bottom Sheet

5.5K 0 0
1

7 mẹo về design cho developer

728 3 1
5

Những công cụ để giúp một Coder không có kỹ năng design cũng có thể tạo ra một trang web bắt mắt

1.4K 17 1
14

Sử dụng IBDesignable và IBInspectable để làm việc với Interface Builder

446 0 1
1

IBInspectable / IBDesignable trong iOS

476 0 0
0

Mobile Testing - Giao diện người dùng

917 0 0
0

Tối giản, tối giản, tối giản - WYSWYW

606 1 0
2

Nguyên lý KISS trong design

377 1 0
1

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Last]

251 1 0
4

Trải nghiệm đúng - hãy ưu tiên bối cảnh trong thiết kế

141 1 0
0

Part 1: Difference between UI,UX & Study method

509 2 1
7

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

318 3 0
5

Thiết kế UI animation sao cho đúng?

487 0 0
0

Top phần mềm thiết kế đầy hứa hẹn mà bạn phải thử ngay trong năm 2017

3.0K 3 6
3

Lập trình viên có cần test code như QA không

881 0 0
2

Cẩm nang tạo nên GoodUI!

314 1 0
1

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

11.5K 5 0
-1

20 bước để có layout website hoàn hào (Phần 1)

1.2K 2 0
1