+8

Làm việc nhanh hơn với các phím tắt trên terminal

Mở đầu

Xin chào các bạn, ae dev thì chắc hẳn không lạ gì với terminal rồi nhỉ 😄, vì thế hôm nay mình sẽ trình bày một số phím tắt trên terminal để anh em có thể làm việc hiệu quả hơn nhé 😄. làm việc hiệu quả hơn thì performance lại tăng lên và được tăng lương 😄, thật là tuyệt vời. Trong bài viết này mình chỉ đề cập đến các phím tắt ở trên ubuntu linux thôi nhé, cùng bắt đầu luôn nào.

Mở terminal

Để thực hiện mở terminal trên ubuntu bạn chỉ cần gõ

crtrl + alt+ t

là cửa sổ terminal đã hiện lên để cho bạn thao tác.

Mở thêm một tab mới

Nó sẽ thực hiện mở thêm một tab mới

crtl + shift + t

Di chuyển giữa các tab

Để thực hiện di chuyển giữa các tab bạn chỉ cần gõ lệnh với số thứ tự của tab tương ứng

alt + "số thứ tự của tab"

Mở thêm một cửa sổ mới

Nó sẽ thực hiện mở thêm một cửa sổ terminal mới

crtl + shift + n

Đóng tab

có 2 cách để đóng tab hiện tại đó là

crtl + shift + w

hoặc

crtl + d

Xóa từ

Bình thường khi ấn xóa thì các bạn sẽ chỉ xóa được từng chữ một trên đó, để xóa nhanh hơn thì bạn ấn

ctrl + w

nó sẽ xóa từng từ một thay vì xóa từng chữ.

Xóa màn hình

Cái này tương tự khi bạn gõ lệnh clear nó sẽ thực hiện xóa toàn bộ màn hình

crtl + l

Bỏ qua câu lệnh hiện tại

Nó sẽ bỏ qua và không thực thi câu lệnh hiện tại đang có trên màn hình

crtl + c

Hiển thị thư mục hiện tại

Để hiển thị ra đường dẫn đến thư mục làm việc hiện tại bạn chỉ cần gõ

pwd

là viết tắt của print working directory.

Di chuyển sang thư mục

  • Để di chuyển vào thư mục con của thư mục hiện tại bạn chỉ cần gõ
cd "tên thư mục con"
  • Để di chuyển sang thư mục cha của thư mục hiện hành bạn chỉ cần gõ
cd ..

Liệt kê các thư mục

  • Liệt kê tất cả các thư mục (không tính các tập tin ẩn)
ls -l
  • Liệt kê tất cả các thư mục (cả các tập tin ẩn), thông thường các tập tin ẩn bắt đầu bằng dấu chấm.
ls -a
  • liệt kê tất cả các thư mục và sắp xếp theo ngày tạo từ mới đễn cũ
ls -t
  • liệt kê tất cả các thư mục và sắp xếp theo kích thước từ to đến nhỏ
ls -s

Tạo mới một file

Để tạo mới một file bạn gõ lệnh

touch + "tên file"

Copy file

Để copy một file bạn chỉ cần gõ

cp "tên file" "tên file copy"

Đổi tên file

mv "tên file cũ" tên "file mới"

Xóa file

  • xóa file trong thư mục hiện tại
rm "tên file"
  • Xóa thư mục trống
rmdir "tên thư mục"
  • Xóa thư mục có các tập tin bên trong
rm -rf "tên thư mục"

Mở một file

có 2 cách để mở một file

less "tên file" 

hoặc

catch "tên file"

Copy file vào folder

cp "tên file"/"tên folder"

Copy folder

cp -r "tên folder" "tên folder copy"

Tạo một folder mới

mkdir "folder"

Kết Luận

Như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn một số phím tắt cũng như câu lệnh trên terminal để cho công việc của chúng ta được thực hiện một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Bài viết còn thiếu xót phần nào rất mong được sự đóng góp của các bạn. nếu thấy bài viết hữu ích hay cho mình một upvote nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.