+1

Xây dựng văn hóa chất lượng cho nhóm kiểm thử

Chất lượng là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại, phát triển của một doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa chất lượng để tạo ra những sản phẩm phần mềm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa là trọng trách vừa là văn hóa của đội ngũ QA. Theo Harvard Business Review, các công ty có nền văn hóa có chất lượng tốt sẽ thấy ít sai lầm hơn 46% so với những công ty không có. Điều này chuyển thành giá trị kinh doanh thực tế: Đối với mỗi 5.000 nhân viên, việc cải thiện văn hóa chất lượng của bạn có thể tiết kiệm tới 67 triệu đô la.

Đo lường chỉ số hài lòng của khách hàng

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng thực sự là một bước quan trọng trong việc mang lại sự tin cậy về mối quan tâm đối với chất lượng hoặc cải thiện sự hài lòng mà khách hàng có đối với sản phẩm. Lợi ích của chỉ số hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm là giúp doanh nghiệp biết được những yếu tố nào tạo nên chất lượng sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng được khách hàng. Để đề ra kế hoạch và chiến lược hiệu quả, làm hài lòng và giữ chân khách hàng.

Nhiều nhóm QA chỉ đơn giản đo lường hiệu quả kỹ thuật bằng tỷ lệ tìm / sửa, mật độ lỗi, tỷ lệ trì hoãn, v.v., nhưng các nhóm cần dựa vào chỉ số hài lòng của khách hàng để đưa ra bức tranh toàn cảnh về hiệu quả chất lượng. Chỉ đơn giản là đo lường hiệu quả kỹ thuật mà bỏ qua mục tiêu nắm bắt tác động của chất lượng đối với khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn thì sẽ không có được cái nhìn tổng quát.

Tham gia vào các cuộc họp và xây dựng quy trình

Để có tiếng nói trong tổ chức, QA cần tham gia vào trong các cuộc họp và xây dựng quy trình cho team:

Chuẩn bị lộ trình và lập kế hoạch các cuộc họp

Đây là một cơ hội tuyệt vời để đặt câu hỏi về yêu cầu phần mềm trước khi nó được triển khai. Cơ hội hiệu quả nhất để tìm ra lỗi là trước khi code được viết. Bí quyết thành công là đảm bảo rằng code đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng và có thể kiểm tra được. Trên thực tế, đây là thời điểm tốt nhất để đặt những câu hỏi đảm bảo rằng chất lượng sẽ đạt được.

Daily meeting

Mỗi ngày nên có một cuộc họp giữa các bộ phận bao gồm thành viên của từng nhóm như nhóm lập trình và nhóm kiểm thử để quyết định cách giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khách hàng (tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả phần mềm, quy trình,...) hoặc các lỗi do QA tìm thấy (dựa trên kiểm thử nội bộ) để quyết định xem có cần giải pháp ngay lập tức hay không, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Lập grooming team

Tập hợp một nhóm chuẩn bị tập trung vào việc giải quyết tổng thể các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhóm này sẽ phân tích và ưu tiên các vấn đề và có quyền cung cấp thông tin cho chúng thông qua lộ trình sản phẩm và lập kế hoạch Scrum để giải quyết. Cho dù đó là về các lỗi cụ thể, cải tiến hay các vấn đề đang diễn ra, việc chia sẻ thông tin đầu vào và ý tưởng giữa các phòng ban sẽ giúp tạo điều kiện học tập và củng cố nhận thức về chất lượng.

Không khoan nhượng cho sự chậm trễ

QA nên tránh bị cám dỗ để trì hoãn các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Đôi khi, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn dựa trên những điều như áp lực về thời gian để đưa ra thị trường, nhưng bất cứ khi nào có thể, hãy khuyến khích nhóm khắc phục sự cố ngay lập tức. Việc trì hoãn các vấn đề đã biết chỉ dẫn đến tích lũy dần. Bạn sẽ ngạc nhiên khi 10 vấn đề có thể biến thành 100 vấn đề nhanh chóng như thế nào, đó là lý do tại sao sự chủ động là chìa khóa. Việc trì hoãn sản phẩm có thể dựa trên mức độ nghiêm trọng của một vấn đề. Tiêu chí cho mức độ nghiêm trọng của bạn nên xem xét như sau:

Một vấn đề sẽ có tác động gì đến khách hàng? (Có gây ra sự cố không? Sự cố có gây ra liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu, mất dữ liệu hoặc bảo mật không?) Tác động vật chất đến tổ chức là gì? Khả năng xảy ra sự cố và bao nhiêu khách hàng sẽ bị ảnh hưởng? Lưu ý: Tránh bị cám dỗ để trì hoãn các vấn đề có mức độ nghiêm trọng thấp hơn vì chúng là vấn đề nhỏ. Một số lượng đáng kể các vấn đề có mức độ nghiêm trọng thấp hơn có thể có tác động lớn đến nhận thức của khách hàng về chất lượng theo thời gian và làm giảm khả năng sử dụng của sản phẩm.

Đề ra các tiêu chí về kiểm thử chấp nhận

Có định nghĩa rõ ràng về "kiểm thử chấp nhận" bao gồm các tiêu chí mô tả liệu các yêu cầu (tiêu chí chấp nhận) có thể kiểm tra được hay không và nêu rõ trải nghiệm mong đợi của người dùng trước khi nhóm cố gắng đưa ra giải pháp.

Xác định định nghĩa khi nào sẽ hoàn thành kế hoạch kiểm thử

Có định nghĩa rõ ràng về "hoàn thành kiểm thử" bao gồm các tiêu chí mô tả tất cả các hoạt động kiểm thử được xác nhận đã được hoàn thành với kết quả có thể chấp nhận được hay không. Điều này phải bao gồm việc các thử nghiệm đơn vị đã được thêm vào chưa, thử nghiệm chức năng đã hoàn thành chưa, các tác động về hiệu suất đã được xem xét, xác thực tính toàn vẹn dữ liệu đã hoàn thành, xác thực bảo mật đã hoàn thành, các thử nghiệm tự động đang vượt qua và kiểm thử hồi quy đã được xem xét, cũng như các hình thức xác nhận khác cần được xem xét trước khi kết thúc kiểm thử.

Đầu tư vào các công cụ quản lý dự án

Để có một tổ chức QA đẳng cấp thực sự, bạn cần đầu tư vào công cụ quản lý dự án, nó sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy và giúp bạn có thể dễ dàng quản lý công việc, quy trình tron dự án. Khả năng cung cấp dữ liệu chính xác kịp thời cho việc ra quyết định là rất quan trọng để mô tả rủi ro và cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng. Những người ra quyết định càng tự tin về kết quả QA, thì họ càng có nhiều khả năng hiểu và hành động dựa trên dữ liệu.

Nguồn: https://techbeacon.com/app-dev-testing/how-qa-teams-can-build-culture-quality-8-key-routes


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.