-1

Từ khóa Global trong Python

Chào các bạn trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Từ khóa Global trong Python.Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu về khái niệm của chúng là gì, cú pháp và cách xử dụng của chúng. Các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của mình nhé!

Từ khóa Global là gì.

Trong Python, từ khóa Global cho phép bạn sửa đổi biến bên ngoài phạm vi hiện tại. Nó được sử dụng để tạo một biến toàn cục và thực hiện các thay đổi đối với biến đó trong ngữ cảnh cục bộ.


Những quy tắc của từ khóa Global .

Các quy tắc cơ bản cho từ khóa Global trong Python là:

 • Khi ta tạo một biến bên trong một hàm, nó sẽ là cục bộ theo mặc định.
 • Khi chúng ta xác định một biến bên ngoài một hàm, nó là toàn cục theo mặc định. Bạn không cần phải sử dụng từ khóaGlobal.
 • Ta sẽ sử dụng từ khóa Global để đọc và ghi một biến toàn cục bên trong một hàm.
 • Lưu ý việc sử dụng từ khóa Global bên ngoài một hàm sẽ không có tác dụng nhé.

Sử dụng từ khóa Global.

Mình sẽ có một vài ví dụ.

Ví dụ 1: Truy cập biến Global từ bên trong một hàm
c = 1 # global variable

def add():
  print(c)

add()

Khi mình chạy chương trình trên, kết quả đầu ra sẽ là:

1

Tuy nhiên, chúng ta có thể gặp một số trường hợp cần sửa đổi biến toàn cục từ bên trong một hàm.


Ví dụ 2: Sửa đổi biến toàn cục từ bên trong hàm
c = 1 # global variable
  
def add():
  c = c + 2 # increment c by 2
  print(c)

add()

Khi mình chạy chương trình trên, sẽ sảy ra lỗi:

UnboundLocalError: local variable 'c' referenced before assignment

Điều này là do ta chỉ có thể truy cập biến toàn cục nhưng không thể sửa đổi nó từ bên trong hàm. Nên giải pháp được đưa ra sẽ là mình sẽ sử dùng từ khóa Global.


Biến Global trong các mô-đun Python

Trong Python,ta sẽ tạo một mô-đun config.py để chứa các biến Global và chia sẻ thông tin trên các mô-đun Python trong cùng một program.

Đây là cách mà ta có thể chia sẻ các biếnGlobal trên các mô-đun python.

Ví dụ 3: Chia sẻ một biến Global qua các mô-đun Python

Tạo 1 file config.py để lưu trữ các biến Global.

a = 0
b = "empty"

Tạo 1 file update.py để thay đổi các biến Global.

import config

config.a = 10
config.b = "alphabet"

Tạo 1 file main.pyđể kiểm tra các thay đổi về giá trị

10
alphabet

Ở trên, ta đã tạo ba file: config.py, update.pymain.py.

Mô-đun config.py lưu trữ các biến Global của ab.Trong file update.py, ta import mô-đun config.py và sửa đổi các giá trị của ab. Tương tự, trong file main.py, ta import cả mô-đun config.pyupdate.py.Cuối cùng ta in và kiểm tra các giá trị của các biến Global xem chúng có bị thay đổi hay không.


Kết Luận

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về Từ khóa Global khái niệm, các xử dụng và một số ví dụ sử dụng Từ khóa Global trong Python. Hi vọng các bạn thích bài viết này. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo chi tiết hơn

https://www.programiz.com/python-programming/global-keyword


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.